MENY

Jenter mobber i det skjulte

Mobbingen blant jenter er ofte vanskelig å oppdage. Mobbingen foregår gjerne i det skjulte og mange lærere i skolen synes det er vanskelig å komme til bunns i problemet.

Det dreier seg ofte om utstøting, intriger, ryktemakeri og manipulering når jenter mobber hverandre. Gutters mobbing er gjerne mer synlig og åpenbar, og ofte mer voldelig.

Overgriperne er ofte ressurssterke og populære jenter. Ofte er de flinke på skolen og populære blant lærerne. De voksne aner lite om at disse ressurssterke jentene er mobbere.

Mobbeofferet ved jentemobbing blir sjelden trodd. For mobbeofrene fører dette ofte til at de opplever at det er dem det er noe galt med fordi de blir utestengt eller baksnakket.

Mobbing er ikke noe som bare foregår mellom mobber og mobbeoffer. For å få slutt på mobbing må alle i en gruppe av elever ta avstand fra mobbing når mobbing skjer. 

 

UiS logo
Trist jente.