MENY

Mobbing i barnehagen

Er barn i barnehagen i stand til å mobbe? Og hvor tidlig bør arbeid for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing starte?

Trist jente som holder på oksedyret sitt.

En del barn i barnehagealder kan vise vedvarende tendens til å utestenge, erte, sparke og slå andre barn. Kan vi kalle dette mobbing? skriver universitetslektor Tove Flack som i mange år har forsket på mobbing.

Hun opplever at forskere har blitt flinkere til å ta hensyn til barnets alder og utvikling når en forsøker å fange opp mobbeatferd blant små barn. Både videoopptak av barn og observasjoner har vist å gi verdifull informasjon og mye tyder på at førskolebarn kan gi pålitelige opplysninger om mobbing når de blir vist bilder av barna i barnehagen.

Utifra den forskningen som foreligger i dag er det derfor grunn til å tro at selv barn i barnehagen kan plage andre jevnlig verbalt og fysisk. De kan også utestenge andre barn fra lek og spre rykter om andre. Forskning viser også at barnehagebarn som har en slik begynnende mobbeatferd har økt risiko for å fortsette med denne typen atferd i barneskolen.

Voksne har ansvar for å lede barn inn på gode spor. For å veilede små barn inn i positivt samspill med andre barn trenger voksne derfor kunnskap om hvorfor barn utvikler mobbeatferd.

Les Tove Flacks artikkel: Mobbing i barnehagen - hva kan foreldre og ansatte gjøre?

Tidlig forebyggende innsats mot mobbing
Professor Ingunn Størksen har også forsket på førskolebarn utvikling. Hun mener det er viktig å handle tidlig, også i forhold til mobbing.

- I kampen for å forebygge mobbing og fremme gode læringsmiljø for alle barn og unge, må vi tørre å starte tidlig. Til dette trengs et stadig fokus og arbeidet bør involvere et samarbeid mellom barnehageansatte og andre fagfolk, foreldre og barna selv, skriver Størksen i kronikken Mobbing i barnehagen i Stavanger Aftenblad.

Konsekvenser av mobbing i barnehagen
Hvilke konsekvenser kan mobbing få for førskolebarna. Førsteamanuensis Klara Øverland skriver om dette temaet i: Når små barn blir ertet, slått eller utestengt

Senterets arbeid
Læringsmiljøsenteret har i en rekke år arbeidet med disse temaene i prosjekter som De utfordrende barnaLP-barnehage og Være sammen. Erfaringene er gode, og ansatte rapporterer om viktig kompetanseheving i hvordan forebygge mobbing og håndtere begynnende mobbeatferd.

Aktuelle ressurser
Forebygging av aggresjon i barnehagen
Negativ atferd mellom barn i barnehage og mellom elever i skolen er dessverre noe som kan skje, og er svært destruktivt for alle parter. Men hvordan utvikles aggresjon, og hvordan kan det forebygges?

Barne- og familiedepartemenet har gitt ut: Mobbing i barnehagen - et hefte for deg som arbeider i barnehagen (pdf).

Foreldreutvalget for barnehager har mobbing som eget tema på sitt nettsted.

UiS logo