MENY

Tiltak mot mobbing i skolen

Alle i skolen har ansvar for at elever ikke blir mobbet. I følge elevundersøkelsen opplever mellom 30.000 og 40.000 barn og unge mobbing både fysisk og digitalt, og forskning viser at mobbing får store konsekvenser. Vi vet også at tydelige holdninger og tiltak stopper mobbing.
Du har ansvar for elevenes læringsmiljø, som skoleeier, som PP-rådgiver, som renholder på skolen, som kontoransatt, som helsesøster, som assistent i klassen eller på SFO, som medelev og tilskuer, som forelder og ikke minst som rektor og lærer.


Hver enkelt må derfor vite hva de skal gjøre om de ser elever som gjentatte ganger blir krenket. Det er nyttig å vite hva som er definisjonen på mobbing og hva du skal gjøre dersom det viser seg at krenkelsene du ser er mobbing. Les om retten til et godt psykososialt læringsmiljø på Udir.no.

Hvordan eleven har det på skolen, er vesentlig for elevens læring. Elevens subjektive opplevelser må tas på alvor og undersøkes. Det har eleven og foreldrene krav på.
 
På denne siden, om  mobbing i skolen, finner du informasjon om hva du, i din rolle, kan gjøre for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing.

 

Les mer

Artikkel om Mobbing
Professor Erling Roland og førstelektor Grete S. Vaaland har skrevet en artikkel om hvordan skolen kan avdekke og stoppe mobbing.

Videopresentasjon: Hva er mobbing?
Kort forelesning om hva mobbing er, av professor Erling Roland

En mobbefri skole - er det mulig?
Seinorrådgiver Torunn Tinnesand skriver i denne artikkelen om hvordan skolen kan utvikle godt og mobbefritt læringsmiljø (Fra temaheftet Mobbefritt læringsmiljø 2015).

Skulesamarbeid mot mobbing i Masfjorden
Ein skuleeigar i Læringsmiljøprosjektet fortel om erfaringane frå arbeid med å redusere mobbing i  tre skular. Kva er skuleeigar si rolle i eit mobbefritt læringsmiljø? (Fra temaheftet Mobbefritt læringsmiljø 2015).

Digital mobbing
Professor Hildegunn Fandrem gir her en kort forelesning om digital mobbing

Å snu en negativ klassekultur
I dette eksempelet fra en 4.klasse, skriver senior rådgiver Elin Kragset Vold om hvordan skolen ved hjelp av forskningsbasert kunnskap og veiledning kan snu et negativt læringsmiljø i en klasse. (Fra temaheftet Mobbefritt læringsmiljø 2015).

Konsekvenser av mobbing
Førsteamanuensis Ella Idsøe forklarer hvilke konskvenser mobbing kan ha.

Utdanningsdirektoratets nettressurser om arbeid mot mobbing
Hvordan kan skolen arbeide systematisk og langsiktig for å hindre mobbing.

UiS logo