Bidro på internasjonal konferanse om barns utvikling (24.04.2017)
Forsker på barn og unge i krise (10.04.2017)
Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok (05.04.2017)
Psykiske problemer er tabu blant unge (27.03.2017)
– Lærere må ha mulighet til å eksperimentere (23.03.2017)
Disputas om depresjon hos ungdom, skoleengasjement og sosial fungering (17.03.2017)
UiS-forskere får 8 millioner kroner til barnehageforskning (15.03.2017)
Venner er viktig for de som blir mobbet (27.02.2017)
Voksne er uvitende om mye av mobbingen (24.01.2017)
Læringsmiljøprosjektet er evaluert (13.01.2017)
På denne skolen skal ingen føle seg utenfor (11.01.2017)
Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging (10.01.2017)
Fornøyde foreldre og barn i Agderprosjektet (05.01.2017)
Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen (09.12.2016)
Solvang skole sang og danset seg ut av Læringsmiljøprosjektet (07.12.2016)
Populær film om de gode relasjonene i barnehagen (23.11.2016)
Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet (20.11.2016)
Siste runde med videoobservasjoner i CIESL-prosjektet (24.10.2016)
Første studenter med artikkelbasert master i spesialpedagogikk (07.10.2016)
Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne (06.10.2016)
Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen (15.09.2016)
– Alle som jobber med barn og unge har et ansvar for deres psykiske helse (12.09.2016)
– Det er viktigere å ta imot elevene skikkelig enn å dele ut papirer første skoledag (22.08.2016)
Setter alt inn på å stoppe mobbingen (22.08.2016)
Status i CIESL-prosjektet (24.06.2016)
Avslutning for videreutdanningen i førskolepedagogikk (13.06.2016)
Snudde mobbetallene (13.06.2016)
Nytt førskoleopplegg fra barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet (10.06.2016)
Internasjonal workshop om selvregulering (06.06.2016)
Svært gode tilbakemeldinger på videreutdanningen i Agderprosjektet (12.05.2016)
PPT samarbeider aktivt med skoler for å bedre læringsmiljøet (16.03.2016)
Foreldrene kan involveres (16.03.2016)
Første skandinaviske bok om psykisk helse i skolen (18.02.2016)
Fornøyde doktorgradsstipendiater i Agderprosjektet (04.02.2016)
Mobbing rammer folkehelsa (20.01.2016)
Mensaprisen for 2015 tildelt Ella Idsøe (18.12.2015)
Foreldres involvering i mobbesaker (10.12.2015)
Sammen for barns beste (08.12.2015)
På leit etter læringsmiljøet i barnehagen (30.11.2015)
Nordisk nettverk møter utviklingsorienterte skoler (13.11.2015)
– Spennende å lære noe nytt (03.11.2015)
Lyses forskningspris til Sigrun Ertesvåg (29.10.2015)
Lærers klasseledelse er avgjørende for å forebygge skolefravær (20.10.2015)
Bok om kollektive atferdsvansker (19.10.2015)
Læringsmiljøprosjektet – bistand til bedre læringsmiljø (15.10.2015)
Videreutdanningen i Agderprosjektet er i gang (28.09.2015)
ECIU-samarbeid om masteremne (23.09.2015)
Ny bok om implementering (22.09.2015)
Ella C. Idsøe i utvalg om høyt presterende elever (18.09.2015)
– Leken læring er nøkkelen til framtiden (14.09.2015)