Nyttårstalen i Randaberg: – Vi har politikere i Randaberg som tar ansvar (02.01.2018)
Bekymret for fjerning av ordenskarakter (29.12.2017)
Skular fjerna karakterar i orden og åtferd – med god effekt (29.12.2017)
Vil avskaffe karakterer i orden og oppførsel (29.12.2017)
Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd? (29.12.2017)
Fylkesmannen inviterer til kurs for barnehagelærere i 2018 (20.12.2017)
Konferanse for alle som jobber i barnehage (20.12.2017)
Nye sentre for barnehageforskning (15.12.2017)
Historisk satsing på barnehageforsking (14.12.2017)
Gir Oslo Høyre kjeft for testeforslag (12.12.2017)
50 mill. til å forske på barnehager (12.12.2017)
50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre (12.12.2017)
Skal forske mer på barnehager (08.12.2017)
Jubler for nytt barnehagesenter på UiS (08.12.2017)
Millioner til nytt barnehagesenter på UiS (08.12.2017)
50 millioner til forskning på barnehager (08.12.2017)
50 millioner til barnehageforskning ved to nye sentre (08.12.2017)
50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre (08.12.2017)
50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre (08.12.2017)
To sentere får 50 mill. kr. til barnehageforskning – slik skal de bruke pengene (08.12.2017)
Isaksen vil ha mer forskning på barnehager (08.12.2017)
– Sosialt hierarki finst på alle skular. Spørsmålet er om hierarkiet står for gode verdiar (07.12.2017)
Er lærarnorma ein skivebom? (06.12.2017)
Skole i Larvik får mobbehjelp (06.12.2017)
– Når vi over flere år har elever som rapporterer at de blir mobbet, så er det bekymringsfullt (06.12.2017)
PPT får ikke prioritere arbeid mot mobbing (06.12.2017)
Alle på lag mot mobbing (29.11.2017)
Skal arbeide med å få ned mobbetallet (29.11.2017)
Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – andre delrapport (27.11.2017)
Agderprosjektet er halvveis gjennomført (22.11.2017)
Stavanger-skolene: Én av fem jenter har skadet seg selv (21.11.2017)
Mener skolen må være mer basert på forskning (21.11.2017)
Fysisk makt mot elever: Elev hevdet lærer slo (13.11.2017)
«Før i tiden var hvile en viktig del av barnehagehverdagen, nå er det blitt litt borte» (13.11.2017)
Barnehagene er ikke så bra som du tror (13.11.2017)
Slik kan foreldre vite at barnehagen er god (13.11.2017)
LEDER: Vekk med gammeldags omsorg (13.11.2017)
Gir helsesøstre bedre læringsmiljø i skolen? (09.11.2017)
Foreldresamarbeid for et trygt og godt skolemiljø (06.11.2017)
Slik vil barnehagene jobbe mot mobbing (06.11.2017)
– De voksne har og skal ta ansvaret (06.11.2017)
– Slik ble alle elevstemmer hørt (01.11.2017)
Lekbasert læring (01.11.2017)
– Mindre flaut å snakke med miljøterapeuten (31.10.2017)
– Alle ansatte i skolen har et ansvar for å stoppe mobbing (31.10.2017)
Felles fagdag for oppvekst (31.10.2017)
– Se og stopp mobbing blant barnehagebarn (31.10.2017)
Rektor trakk klemmeforbud på skolen (25.10.2017)
Barnehagekonferansen RESPEKT! (25.10.2017)
Slik forebygger Karmøy-skolene mobbing (17.10.2017)