Snuoperasjon for tøffe klasser (12.05.2017)
Klasserommet minutt for minutt (09.05.2017)
Merkbar bedring med Læringsmiljøprosjektet (05.05.2017)
Blir mer sosiale av mestringskurs (04.05.2017)
The City of Dreaming Spires (27.04.2017)
Ny rammeplan for barnehagen (25.04.2017)
Bidro på internasjonal konferanse om barns utvikling (24.04.2017)
Forsker på barn og unge i krise (10.04.2017)
Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing følges ikke opp lenge nok (05.04.2017)
Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement (03.04.2017)
Psykiske problemer er tabu blant unge (27.03.2017)
– Lærere må ha mulighet til å eksperimentere (23.03.2017)
Disputas om depresjon hos ungdom, skoleengasjement og sosial fungering (17.03.2017)
UiS-forskere får 8 millioner kroner til barnehageforskning (15.03.2017)
Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i en flerkulturell barnehage (06.03.2017)
Venner er viktig for de som blir mobbet (27.02.2017)
Nytt studie for praksislærere i ungdomsskoler og videregående skole (23.02.2017)
Hvordan kan partnerskap mellom skoler og universitet bidra til utvikling i skolen? (23.02.2017)
Nulltoleranse mot mobbing blir lovfestet (15.02.2017)
Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet (12.02.2017)
Voksne uvitende om mobbing i skolen (24.01.2017)
Voksne er uvitende om mye av mobbingen (24.01.2017)
Meld din barnehage på RogaBarn! (24.01.2017)
Nytt hefte: Hvordan møte flyktningbarna? (20.01.2017)
Ny bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling (18.01.2017)
Læringsmiljøprosjektet er evaluert (13.01.2017)
Forskningsassistent i CIESL: Åse Lill Byrkjedal Ur (11.01.2017)
På denne skolen skal ingen føle seg utenfor (11.01.2017)
Skolen bør gi de som har blitt mobbet tett oppfølging (10.01.2017)
Du er ikke alene (06.01.2017)
Fornøyde foreldre og barn i Agderprosjektet (05.01.2017)
Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen (15.12.2016)
Forskningsassistent i CIESL: Camilla Lunde (13.12.2016)
Dobbelt så mange elever føler at de ikke passer inn i skolen (09.12.2016)
Solvang skole sang og danset seg ut av Læringsmiljøprosjektet (07.12.2016)
Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen (07.12.2016)
Populær film om de gode relasjonene i barnehagen (23.11.2016)
Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet (20.11.2016)
Forskere i CIESL-prosjektet: Dosent Pål Roland (18.11.2016)
Læreren og elevenes vennskap (07.11.2016)
Forskere i CIESL-prosjektet: Universitetslektor Frank Rafaelsen (03.11.2016)
Hva er implementering? (01.11.2016)
Forskere i CIESL-prosjektet: Førstelektor Grete Dalhaug Berg (27.10.2016)
Utvidet påmeldingsfrist til informasjonsmøte om RogaBarn (26.10.2016)
Siste runde med videoobservasjoner i CIESL-prosjektet (24.10.2016)
Ulike perspektiver på relasjonsbygging mellom lærer og elev (17.10.2016)
Tar nye grep for å bedre læringsmiljøet (12.10.2016)
Hva slags faglitteratur trenger lærerne? (10.10.2016)
Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne (06.10.2016)
Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen (15.09.2016)