MENY

Nettbasert emne om mobbing

Nettstudiet "Prevention and intervention of bullying in learning environments" tar for seg hvordan du forebygger, identifiserer og håndterer mobbing.

Prevention and intervention of bullying in learning environments er på 15 studiepoeng og frittstående. Masterstudenter på utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk kan ta emnet i stedet for MUT205.

Læringsmiljøsenteret samarbeider med National Anti-Bullying Research and Resource Centre ved Dublin City University om emnet. I videoen over får du informasjon om hvordan det er bygd opp, og hvem foreleserne er. 

Temaer

 • mobbing – konsept, dynamikk og innvirkning.
 • politikk og lovgivning på europeisk og nasjonalt plan samt på skolenivå.
 • systematisk tilnærming for å forebygge, identifisere og ta tak i mobbing i læringsmiljøer.

Du lærer

 • om mobbing i læringsmiljøer.
 • teorier om aggresjon og atferd, slik at du forstår mobbingens dynamikk.
 • redskaper for å løse situasjoner hvor mobbing oppstår.

Etter fullført studie kan du

 • analysere og håndtere ulike informasjonskilder om forebygging av mobbing, slik at du kan bruke dem i faglige diskusjoner.  
 • analysere teorier, metoder og tolkninger av mobbing i læringsmiljøer, samt jobbe selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.
 • identifisere og analysere mobbesituasjoner og lærerens, foreldrenes og skoleledernes rolle for å kunne ta tak i situasjonen.
 • jobbe selvstendig med å forebygge og gripe inn i mobbesituasjoner
 • analysere og undersøke etiske problemer
 • bruke kunnskapen og ferdighetene dine til å gjennomføre oppgaver og prosjekter
 • formidle akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner innen mobbing, både til spesialister og allmenheten
 • bidra med nye måter å tenke på
 • reflektere kritisk om teorier og empirisk data innen temaet mobbing.

Slik foregår undervisningen

Undervisningen er nettbasert og foregår på engelsk. Hver uke blir det lagt ut en videoforelesning, og første forelesning er i uke 38. Det er totalt 12 forelesninger. Emnet går over ett semester. 

29.–30. september blir det samling i Dublin. Det er frivilling å delta på denne samlingen.

Eksamen/innlevering

Alle innleveringer skal leveres på engelsk. Dato for innlevering av essays/eksamen er 22. desember.

Emneplan og litteratur

Det er kun tre bøker som må kjøpes, resten av artiklene blir gjort tilgjengelig i plattformen eller er artikler som er publisert på nett. Du vil få et studentnummer, som brukes ved kontakt med Universitetsbiblioteket for litteratur som ikke er åpent tilgjengelig på nett.

Emneplan og litteraturliste

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad innen skole- eller barnehageutdanning, sosialt arbeid eller tilsvarende.

Slik søker du om opptak

Søknad sendes på e-post til laringsmiljosenteret@uis.no senest 27. august 2017.

Søknaden må inneholde e-postadresse, navn, adresse, mobilnummer og personnummer, samt vitnemål/bekreftelse (rett kopi) på godkjent utdanning.

Hva koster det?

Det koster 6000 kr å ta masteremnet om mobbing.

Faktura sendes ut etter bekreftet opptak. Dersom faktura skal betales av arbeidsgiver, må dette oppgis. Etter studiestart er du automatisk forpliktet til å betale deltakeravgift, selv om du trekker deg fra emnet ved et senere tidspunkt.

Lurer du på noe?

 

Les også