MENY

Undervisning

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret underviser blant annet på barnehagelærerutdanningen, mastergradstudiet i utdanningsvitenskap – spesialpedagogikk, delemne på masternivå om mobbing, ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap og veilederutdanningen i Være sammen.

Barnehage (bachelor)

Læringsmiljøsenteret underviser på barnehagelærerutdanningen (bachelornivå), på heltid og deltid. Emnene er relasjonskompetanse, samspill og samspillsvansker, barn i sorg og krise, sosial mestring, de minste i barnehagen og tidlig innsats.

Utdanningsvitskap (master)

Mastergradstudiet i utdanningsvitenskap – spesialpedagogikk, skal gi studentene innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i studiets fordypningsområde. Læringsmiljøsenteret har ansvar for undervisning i emnene som omhandler emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge, og utagerende vansker. Senteret underviser også i emnene innovasjon og forskingsmetode.

Mastergradstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer for ulike typer av spesialpedagogisk arbeid, og for opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Mobbing (masteremne)

Det nettbasert emnet Prevention and intervention of bullying in learning environments er frittstående, men kan for masterstudenter i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk tas i stedet for emne MUT205. 

Utdanningsvitskap (doktorgrad)

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap har som mål at kandidaten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og ferdigstille en vitskapelig avhandling av høy kvalitet. Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde som omfattar forskning om læring, undervisning og danning innenfor ulike samfunnsinstitusjoner.

I ph.d.-programmet i utdanningsvitskap bidrar Læringsmiljøsenteret med undervisning i kurs innen innovasjon og sosiale og emosjonelle vansker.

Videreutdanning for praksislærere

Videreutdanningen på 15 studiepoeng er rettet mot deg som tar imot studenter i praksis fra lektorutdanningen eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU). I studiet legges det stor vekt på forståelse av rollen som praksislærer, videreutvikling av veiledningskompetanse og trening i å aktivisere studentenes kunnskap og refleksjonsevne.

Veilederutdaning i Være sammen

Erfaringsbasert videreutdanningskurs på 10 studiepoeng i systematisk arbeid for å utvikle barnehager. Kurset er kun for de som deltar i Være sammen.