MENY

Om Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er et landsdekkende senter opprettet av Kunnskapsdepartementet, som bistår nasjonale utdanningsmyndigheter med å realisere utdanningspolitikken.

Faglig styring og oppfølging er delegert fra Kunnskaps­departementet til Utdanningsdirektoratet. Læringsmiljøsenteret er administrativt lagt til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger. Senteret har to avdelinger; én i Stavanger og én i Porsgrunn. Det er i dag ca. 50 ansatte ved senteret.

Læringsmiljøsenterets virksomhet består av oppdrag gitt fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innen forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet.

Styret er senterets øverste organ.

Mandat for Læringsmiljøsenteret

UiS logo
Professor Tarja Tikkanen, leder ved Læringsmiljøsenteret.

Professor Tarja Tikkanen er senterleder for Læringsmiljøsenteret.