MENY

Presseklipp

Oversikt over nyhetssaker der ansatte ved Læringsmiljøsenteret har uttalt seg, og saker om senterets arbeid.

Illustrasjonsbilete aviser mobbing
UiS logo
 • Mener mobbing i videregående blir oversett

  NRK (10. august 2017): Å bekjempe mobbing er avgjørende for å få ned frafallet i videregående skole, ifølge mobbeforsker Erling Roland. Men interessen blant lærere og ledelse er for lav, mener han.

  Les hele saken hos NRK

 • Vart slått og sparka i oppveksten – gjekk til sak

  NRK (8. august 2017): Erling Roland, professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, er intervjua i samaheng med ei mobbesak i Ulstein. Roland meiner at dei som er sikre på at dei har blitt mobba i oppveksten og har blitt skadd av det i ettertid, bør vurdere rettssak.

  Les heile saka hjå NRK

 • – Mobbingen har gjort meg sterkere

  Dagbladet (7. august 2017): Mobbeofre har fire ganger høyere risiko for selvskading. Dagbladet har snakke tmed universitetslektor Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret om mobbing og konsekvenser av mobbing.

  Les hele saken hos Dagbladet

 • Den usynlege mobbinga: Baktaling og utfrysing øydelegg kvardagen til mange. Kva kan gjerast?

  Sunnmørsposten (28. juli 2017): Kommentar av Hanna Relling Berg, som har snakka med Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret om skjult mobbing. 

  Les heile saka hjå Sunnmørsposten

 • – Tilfeldig om mobbeofferet får oppfølging

  Stavanger Aftenblad (6. juli 2017): Det er heilt tilfeldig om mobbeoffera får den oppfølginga dei treng, seier professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret. I august kjem nye mobbereglar, men han trur ikkje nødvendigvis desse vil gi betre oppfølging. 

  Les heile saka hjå Aftenbladet

 • Barnehagebarn skal delta i to forskingsprosjekt

  Gjesdalbuen (4. juli 2017): Kommunalsjef Ingunn Konstali synest forskingsprosjekta barnehagane skal delta i, er spanande.

  Les heile saka hjå Gjesdalbuen

 • Agderprosjektet: – Klar med nytt førskoleopplegg i 2018

  Barnehage.no (4. juli 2017): Til neste barnehageår vil Agderprosjektets splitter nye førskoleopplegg basert på lekbasert læring, være klar til bruk. – Målet er å gi barn likere muligheter til å lykkes i skole og arbeidsliv, sier professor i samfunnsøkonomi, Mari Rege.

  Les hele saken på barnehage.no

 • Bedre helse for våre barn og unge

  Moss Avis (3. juli 2017): – Statsministeren ga i vår fem løfter til alle barn; blant annet at ingen barn skal mobbes og at de som har det vanskelig skal få god hjelp. På samme tid kom det en rapport fra Læringsmiljøsenteret ved UiS, som bl.a. viser at 7 av 10 gutter som blir mobbet ikke prater med noen. Derfor er satsingen på skolehelsetjenesten viktig både for folkehelsen og for elevenes læring, skriver Monica Carmen Gåsvatn i et debattinnlegg.

  Les hele innlegget hos Moss Avis

 • Slik kan du snu en klasse som har kommet helt ut av kontroll

  Utdanningsnytt (2. juli 2017): Det hender at en lærer kommer helt skjevt ut med klassen sin. Da kan hun trenge hjelp, både av hensyn til seg selv og av hensyn til læringsmiljøet i klassen, ifølge professor Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS). 

  Les hele saken hos Utdanningsnytt

 • – Politikerne svikter barna i Harstad

  Harstad Tidende (2. juli 2017): De borgerlige partiene har gitt én milliard kroner ekstra til kommunene for å gi barn og unge et bedre helsetilbud. – Vi ser nå at dette ikke følges opp i Harstad, sier stortingspolitiker Kent Gudmundsen. Han viser også til en rapport fra Læringsmiljøsenteret, der det kommar fram at syv av ti gutter som blir mobbet ikke prater med noen.

  Les hele saken hos Harstad Tidende

 • Bare ti flere helsesøstre i Oppland til tross for rekordstore tilskudd

  Hadeland.no (29. juni 2017): Debattinnlegg av Kari-Anne Jønnes om helsesøstre. Hun trekker blant annet fram en rapport fra Læringsmiljøsenteret, som viser at sju av ti gutter som blir mobbet ikke prater med noen.

  Les hele saken på hadeland.no

 • Trygg på skolen?

  Utdanningsnytt (26. juni 2017): Debattinnlegg om håndtering av blant annet mobbing på skolene. Skribentene viser til et intervju NRK Sog og Fjordane gjorde med Erling Roland 27.04.2017.

  Les hele saken hos Utdanningsnytt

 • Nilledansere mot mobbing

  Østlandsposten (20. juni 2017): Læringsmiljøsenteret får hjelp fra Studio Nille i Larvik for å lage en film om mobbing. Østlandsposten har snakket med initiativtaker universitetslektor Nina Grini ved Læringsmiljøsenteret i Porsgrunn.

  Les hele saken hos Østlandsposten

 • Fjotland barnehage på Fjotlandsfjellet

  Kvinesdal kommune (16. juni 2017): 2011-barna i Fjotland barnehage har satt uoffisiell verdensrekord. Hele gjengen har nemlig vært på Fjotlandsfjellet, 620 meter over havet. Dette var avslutningstur for barna som i år har deltatt i Agderprosjektet.

  Les hele saken hos Kvinesdal kommune

 • Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge

  Forebygging.no (30. mai 2017): Antologien «Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk. 

  Les hele saken om antologien hos forebygging.no

 • Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn og unge

  Forebygging.no (30. mai 2017): Antologien «Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn og unge», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk.

  Les hele saken på forebygging.no

 • Risiko, intervensjon og evidens

  Forebygging.no (30. mai 2017): Antologien «Risiko, intervensjon og evidens», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk. 

  Les mer om antologien på forebygging.no

 • Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skule

  Forebygging.no (30. mai 2017): Antologien «Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skule», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk.

  Les hele saken på forbygging.no

 • Gode prøveresultater i ungdomsskolene

  Aura Avis (29. mai 2017): Tingvoll deltar inneværende skoleår i et prosjekt rettet mot mobbing. Prosjektet gjennom Læringsmiljøsenteret i Stavanger, går over to år og sikter seg inn mot voksne som har mot, vilje og kunnskap til å avdekke mobbing.

  Les hele saken hos Aura Avis

 • Felles planleggingsdag for barnehagene

  Hemnes kommune (26. mai 2017): Universitetslektor Svanaug Lunde ved Læringsmiljøsenteret snakket om hvor viktig de 6 første årene er for et barns utvikling,og hvordan de ansatte kan bygge relasjoner og skape en god tilknytning i denne perioden.

  Les hele saken hos Hemnes kommune

 • Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnehageloven

  Stortinget (24. mai 2017): Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti viser til høringsuttalelsene fra Utdanningsforbundet og Læringsmiljøsenteret, som omtaler utfordringer i det fysiske miljøet i barnehagen som ikke er godt nok tilrettelagt for spedbarn, og bekymring for at foreldre til ni måneder gamle babyer vil oppleve økt press på å gå tilbake i arbeid og potensielle negative konsekvenser for spedbarna. 

  Les hele saken på stortinget.no

 • Kort eller lang barnehagetilvenning? – Viktigst å ta hensyn til det enkelte barns behov, sier erfaren styrer

  Stavanger Aftenblad (22. mai 2017): Universitetslektor Cecilie Evertsen ved Læringsmiljøsenteret og professor May-Britt Drugli i Trondheim er blant de som mener tre dager er for kort tid, mer tilpasset arbeidslivets behov enn småbarns behov. 

  Les hele saken hos Aftenbladet

 • La det ta tid

  Stavanger Aftenblad (19. mai 2017): I Bjergsted barnehage i Stavanger har små barn som skal begynna i barnehagen i august, fått koma på besøk kvar tysdag sidan påske. – Barnet får tid til å ta verda inn i små dosar, applauderer universitetslektor Cecilie Evertsen. 

  Les heile saka hjå Aftenbladet

 • Tre dager tilvenning i barnehage ikke nok

  Stavanger Aftenblad (18. mai 2017): Tre dager tilvenning er det vanlige når barna begynner i barnehagen. For kort tid for svært mange barn, mener universitetslektor Cecilie Evertsen som heier på nye framgangsmåter. 

  Les hele saken hos Aftenbladet

 • Vil ha ny definisjon av mobbing

  Barnevakten.no (18. mai 2017): – Dersom vi lar være å beskrive den ujevne maktbalansen mellom den som blir mobbet og de som mobber, da tåkelegger vi fenomenet. Tar vi vekk at dette dreier seg om mennesker som utsettes for krenkelser jevnlig over tid, så gripes ikke det fulle alvoret i situasjonen for de som blir utsatt, sier universitetslektor Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken hos barnevakten.no

 • Slik bør lærere møte flyktningbarn

  Forskning.no (18. mai 2017): – Det er viktig at lærere er bevisst på at de ikke går inn som terapeuter. Da kreves det en annen kompetanse enn den de har, sier professor Hildegunn Fandrem ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

  Les hele saken hos Forskning.no

 • Voksne tar kampen mot mobbing

  Solabladet (14. mai 2017): Barneskoler, ungdomsskoler, barnehager og fritidsklubber i Sola med i utviklingsprosjektet VI i Sola. Arbeidet går ut på å ha en nulltoleranse for begynnende mobbeatferd og mobbing. For å få dette til er det viktig at også foreldre, som er en viktig ressurs, er med og jobber mot målet.

  Les hele saken hos Solabladet

 • Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

  Stortinget (11. mai 2017): Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om å innføre lokale mobbeombud i hvert fylke eller hver region. Forslaget kom fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan, som også foreslår at ombudene skal samarbeide faglig med Læringsmiljøsenteret.

  Les hele innstillingen hos Stortinget

 • Vil ha nasjonal plan mot mobbing av studenter

  Khrono (11. mai 2017): Universitetet i Agder vil ha mobbeproblemet i høyere utdanning opp på nasjonalt nivå og ber kunnskapsministeren lage en handlingsplan mot mobbing. Bakgrunnen er et forskningsprosjekt som viste at 9 prosent av studentene som ble spurt svarer at de blir mobbet. I undersøkelsen er mobbedefinisjonen til Dan Olweus og Erling Roland brukt.

  Les hele saken hos Khrono

 • Rosaruss med morsom russefeiring

  Agderposten (9. mai 2017): I Portveien barnehage på Hisøy har vi i år seks førskolebarn som endelig er klar for russefeiring! Årets førskolebarn har i tillegg vært så heldige at de har fått være med på Agderprosjektet.

  Les hele saken hos Agderposten

 • Slik kan læreren få kontroll på klassen

  Forskning.no (9. mai 2017): – Noe som er viktig med metoden, er at lærerne for den utfordrende klassen skal få hjelp utenfra, fra noen som kan snumetoden, sier Erling Roland. Han er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, og har vært med på å utvikle metoden. 

  Les hele saken på forskning.no

 • Er det greit å bruke begrepet «fremmedkulturell»?

  Barnehage.no (8. mai 2017): Nei, mener professor Hildegunn Fandrem ved Læringsmiljøsenteret. – Hvilke begreper vi bruker påvirker vårt syn på barna. Og i neste omgang påvirker det barnas syn på seg selv, sier hun.

  Les hele saken på barnehage.no

 • Rosaruss på Hisøy

  Arendals Tidende (8. mai 2017): – Agderprosjektet har gjort at gruppen har blitt skikkelig sammensveiset, og veldig klare for skolen som neste stoppested! sier styrer Solveig Woie Christiansen om barnehagens rosaruss.

  Les hele saken hos Arendals Tidende

 • – Vi må bli mer profesjonelle

  Fylkesmannen i Oppland (5. mai 2017): – Skal vi greie å forebygge mobbing må de som er nær barna, lærere, assistenter og andre, bli mer profesjonelle i måten de observerer hva som foregår i kommunikasjonen og samspillet mellom barn og ungdom, sier Tove Flack fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

  Les hele saken hos Fylkesmannen i Oppland

 • Fagseminar om skjult mobbing

  NRK (4. mai 2017): Universitetslektor Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret lærer 300 ansatte i skoler og PPT i Oppland å bli mer profesjonelle i å observere og avdekke skjult mobbing.

  Se hele innslaget hos NRK Østnytt

 • Skulemobbing blei ein tankevekkjar for Høyanger

  NRK (2. mai 2017): Høyanger var den fyrste kommunen i landet som fekk ei bot for ikkje å gjort nok for å hindra mobbinga. Det blei skilsetjande for kommunen, som mellom anna hyra inn Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for å trena opp lærarane sine til både å leggja merke til mobbing og til å bli flinkare til å gripa inn.

  Les heile saka hjå NRK

 • Slik lærer ungdom å mestre depresjon

  Forskning.no (30. april 2017): Deprimerte ungdommer fungerer bedre sosialt på skolen etter å ha vært med på kurs for å håndtere depresjonenen sin. Margit Garvik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, er den første som har forsket på effekten av Mestringskurs for Ungdom – DU.

  Les hele saken hos forskning.no

 • Rektorer mangler kompetanse til å forhindre mobbing

  NRK1 Tegnspråknytt (27. april 2017): Mange rektorer mangler kompetanse til å håndtere mobbing, sier professor i pedagogisk psykologi, Erling Roland. Han sier at ca. 30 000 av elevene i grunnskolen blir mobbet.

  Les hele saken hos NRK

 • Rektorer mangler kompetanse til å forhindre mobbing

  NRK Dagsnytt (27. april 2017): Mange rektorer har ikke nok kompetanse til å håndtere mobbing, sier professor i pedagogisk psykologi Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret.

  Hør hele innslaget hos NRK Dagsnytt

 • Mange barn får ikke nødvendig oppfølging når de blir mobbet

  Helsedirektoratet (27. april 2017): Mange barn som blir eller har blitt mobbet, får ikke den oppfølgingen de trenger. Det gjelder både hjelp til å avslutte mobbingen mens den pågår, og hjelp til å håndtere ettervirkningen av mobbingen. Dette fremkommer i rapporten Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing som er laget av Læringsmiljøsenteret og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

  Les hele saken hos Helsedirektoratet

 • – Kvar morgon vaknar 30.000 elevar og veit kva dei går til

  NRK (27. april 2017): Tusenvis av elevar opplever mobbing kvar dag, men skulane veit faktisk ikkje kva dei skal gjere, meiner professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger.

  Les heile saka hjå NRK

 • Digital mobbing blir ofte også fysisk

  Midtsiden (27. april 2017): – Dei som driv digital mobbing, driv ofte også med fysisk mobbing, fortel fagsjef i Os Per Olav Sørås. Sørås er veiledar i Læringsmiljøprosjektet i regi av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

  Les heile saka på Midtsiden.no

 • Studenter mobbes av lærere og medstudenter

  Journalen (25. april 2017): Ny undersøkelse viser at ni prosent av studentene ved høyere utdanning sier at de er blitt mobbet på universitetet eller høgskolen. I undersøkelsen er mobbedefinisjonen til Dan Olweus og Erling Roland brukt, som sier at mobbing er gjentatte negative handlinger over tid og er karakterisert ved et ujevnt maktforhold.

  Les hele saken på journalen.hioa.no

 • Barn og unge som blir mobbet får ikke god nok oppfølging

  Forebygging.no (24. april 2017): En rapport fra Læringsmiljøsenteret og Uni Research Helse viser at mange barn og unge som blir utsatt for mobbing, ikke får den oppfølgingen de trenger, eller at oppfølgingen avsluttes for tidlig.

  Les hele saken på forebygging.no

 • Ny undersøkelse: Hver tiende student mobbes

  Khrono (21. april 2017): Ni prosent av studentene ved universiteter og høgskoler blir mobbet, og det er langt flere enn de som sier de blir mobbet i grunnskolen, viser ny forskningsrapport fra Universitetet i Agder. I undersøkelsen er mobbedefinisjonen til Dan Olweus og Erling Roland brukt.

  Les hele saken hos Khrono

 • – Elevane si oppleving skal takast på alvor

  Askøyværingen (10. april 2017): – Skolesjefen har kvar dag fokus på å sikre eit godt læringsmiljø for alle elevar i Askøy, skriv skulesjef Frode Solemdal på Askøy i eit lesarinnlegg. Han trekk mellom anna fram Læringsmiljøprosjektet i Ravnanger krets.

  Les hele saken hos Askøyværingen

 • Forsker på barn og unge i krise

  Forskning.no (10. april 2017): Da Pål Roland jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, ville han forstå mer av det de unge slet med. Derfor begynte han å forske på barn og unge som går gjennom livskriser.

  Les hele Under tellekanten-intervjuet med dosent Pål Roland hos forsking.no

 • Går på barneskolen – tar fag på ungdomsskolen

  Budstikka (6. april 2017): Forsker Ella Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret, en av landets fremste på barn med stort læringspotensial, mener forsering av fag fra barneskole til ungdomsskole skjer i altfor liten grad. Hun støtter derfor helhjertet opplegget ved Hagaløkka.

  Les hele saken hos Budstikka

 • Skoler følger ikke opp barn og unge som har blitt mobbet

  Uni Research (5. april 2017): Barn og unge som har vært utsatt for mobbing, får ikke den oppfølgingen de trenger, eller hjelpen de får avsluttes for tidlig. Det viser en ny rapport fra Læringsmiljøsenteret og Uni Research Helse.

  Les hele saken hos Uni Research

 • Rapport: Barn som blir mobbet får ikke oppfølging

  VG (5. april 2017): – Det er få i Norge i dag som jobber systematisk med å følge opp de som har vært utsatt for mobbing, sier postdoktor Kjersti B. Tharaldsen ved Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken om rapporten hos VG

 • Barn som blir mobbet får ikke hjelp

  P4 (5. april 2017): Ny rapport fra Læringsmiljøsenteret og RKBU Vest viser dårlig oppfølging av elever som blir mobbet.

  Hør hele nyhetsinnslaget hos P4

 • Ny rapport: Skoler følger ikke opp barn som har blitt mobbet

  Bergens Tidende (5. april 2017): Barn som har blitt utsatt for mobbing i skolen får ikke oppfølgingen de har krav på. Det er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved Uni Research Helse og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger.

  Les hele saken på bt.no

 • Vennskapskamp mot mobbing

  VG+ (3. april 2017): Barn som blir mobbet takler det bedre med en god venn ved sin side. Forskere mener vennskapsbygging er en undervurdert måte å forebygge mobbing. Postdoktor Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret er intervjuet om funnene i en fersk forskningsstudie om relasjoner.

  Les hele saken hos VG

 • Barnehager til kamp mot mobbing

  Stavanger Aftenblad (31. mars 2017): – Det har tidligere vært helt naturlig å snakke om mobbing i skolealder, men det har vært noe man ikke snakker om i barnehagealder, sier universitetslektor Cecilie Evertsen ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø- og adferdsforskning.

  Les hele saken om mobbing i barnehagen hos Aftenbladet

 • Barndom: Hvilken barndom vil vi ha?

  Dagbladet (31. mars 2017): Mari Pettersvold og Solveig Østrem svarer på debattinnlegget til professor Ingunn Størksen og professor Mari Rege, om lek i barnehagen.

  Les hele debattinnlegget

 • Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

  Stortinget (30. mars 2017): Representantforslag om å innføre lokale mobbeombud i hvert fylke eller hver region. Forslagstillerne fra KrF mener det er avgjørende at mobbeombudene har en solid faglig forankring for sitt arbeid og tilknytning til relevante fagmiljøer, som for eksempel Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

  Les hele forslaget på stortinget.no

 • – Barn visner mens myndighetene somler med mobbesakene

  Tønsbergs Blad (27. mars 2017): Foreldrenettverk Mot Mobbing (FMM) vil at KrF-politiker Anders Tyvand skal fraråde Stortinget å vedta en lov som svekker barns rettsvern. Tyvand har tidligere foreslått at mobbeombudene i fylkene bør utgjøre et faglig nettverk som må være tilknyttet et fagmiljø, for eksempel Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken på tb.no

 • – Psykisk helse må bli eget fag i skolen

  P4 (27. mars 2017): En ny norsk studie gjort ved Universitetet i Stavanger viser at 17- og 18-åringer lar være å søke hjelp fordi de er redd for å bli stigmatisert. 

  Hør hele nyhetsinnslaget hos P4

 • Psykiske problemer er tabu blant ungdom

  P4 (27. mars 2017): Psykiske problemer er tabu blant ungdom og gjør at mange lar være å oppsøke hjelp, viser en ny norsk studie. Postdoktor Kjersti B. Tharaldsen ved Læringsmiljøsenteret er intervjuet.

  Hør hele nyhetsinnslaget hos P4

 • Psykiske problemer er tabu blant ungdom

  Forskning.no (27. mars 2017): – Ungdommene er redde andre ville sett dem på venterommet dersom de hadde gått på helsestasjonen for unge, sier Kjersti B. Tharaldsen, postdoktor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og forsker ved Dalane distriktpsykiatrisk senter.

  Les hele saken hos Forskning.no

 • Frykter babyboom i barnehagene

  Bergens Tidende (26. mars 2017): – I utgangspunktet er det jo kjempebra å tilby barnehage fra ett års alder. Men vi ønsker jo ikke å ha nyfødte inn i barnehage når vi endelig har kommet så langt at de fleste barn er hjemme frem til de fyller ett år, sier førsteamanuensis Elin Ødegård ved Nasjonalt senter for læring og atferdsforskning.

  Les hele saken hos BT

 • Gruppeterapi fungerer for deppa ungdom

  NRK (25. mars 2017): – Ungdommene ble mindre deprimert og fungerte bedre sosialt etter å ha vært med på denne form for gruppeterapi, forteller universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger, Margit Garvik.

  Les hele saken hos NRK

 • Løftet om et gufs fra fortida

  Sunnmørsposten (24. mars 2017): Fire forskningsmiljøer har kommet med sine faguttalelser om "Løftet". Disse er Læringsmiljøsenteret, Høgskulen i Volda, Statped Midt og NTNU. Felles for alle fire er at de mener det beste er å sette inn tiltak på skolene der elevene går. 

  Les hele saken hos Sunnmørsposten

 • Aggressive elever kan ta makta fra læreren

  Sunnmørsposten (23. mars 2017):  – Kunnskap om reaktiv og proaktiv aggresjon kan bidra til mer effektiv forebygging og håndtering av aggressiv atferd, sier forsker Grete Sørensen Vaaland fra Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken hos Sunnmørsposten

 • «Jeg opplever seksuell trakassering daglig, og jeg vet at jeg ikke er alene.»

  Østlandsposten (22. mars 2017): – Seksuell trakassering er ikke nødvendigvis mobbing, men det kan være det. Når den jenta beskriver daglige hendelser er jeg overbevist om at dette kan kalles mobbing, sier professor Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger. 

  Les hele saken hos Østlandsposten

 • – Ingen grunn til å frykte store skoler

  NRK Rogaland (21. mars 2017): – Det er ikke skolestørrelsen som avgjør hvordan det er å være elev på skolen, sier Grete Sørensen Vaaland på Læringsmiljøsenteret. Men får en stor skole først problemer med miljøet, er det mye tyngre å snu utviklingen.

  Les hele saken hos NRK

 • Reaksjoner på planene for ungdomsskole

  NRK P1 Rogaland (21. mars 2017): Førstelektor Grete Sørensen Vaaland ved Læringsmiljøsenteret mener at skolestørrelsen ikke har noe å si for elevmiljøet eller læring, men at det vil bli vanskeligere å snu dårlige miljø på en stor skole enn på en liten.

  Hør hele innslaget hos NRK P1 Rogaland

 • – Lærere må ha mulighet til å eksperimentere

  Forskning.no (21. mars 2017): Under tellekanten-intervju med professor Unni Vere Midthassel, som har viet karrieren sin til å finne ut av hvordan skoler blir bedre. Hun mener lærere må få trene seg på å jobbe annerledes.

  Les hele intervjuet hos Forskning.no

 • Barndom: Ja – la oss hegne om leken!

  Dagbladet (21. mars 2017): Professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret og professor Mari Rege ved Handelshøgkolen ved Universitetet i Stavanger svarer på et debattinnlegg om lek i barnehagen. De skriver at Agderprosjektet og RogaBarn (nå kalt Lekbasert læring på grunn av utvidelse til Drammen) legger stor vekt på leken. Lekbasert læring er en av hovedpilarene, i tillegg til trygge varme relasjoner mellom barn og voksne.

  Les hele innlegget hos Dagbladet

 • – Det handler ikke om størrelsen

  Radio Haugaland (21. mars 2017): Førstelektor ved Læringsmiljøsenteret, Grete Sørensen Våland, mener imidlertid at skolestørrelsen ikke har noe å si, verken for elevmiljøet eller læring.

  Les hele saken hos Radio Haugaland

 • En varm og grensesettende voksen

  Randaberg kommune (16. mars 2017): – Balansen mellom krav og varme er avgjørende for klimaet i en gruppe eller et lag, og for hvordan ledere kan oppdage og arbeide mot utestenging og mobbing, sa blant annet Pål Roland da han holdt kurs for kultur- og fritidsledere.

  Les hele saken hos Randaberg kommune

 • Fraværsgrense for økte forskjeller

  Agenda magasin (14. mars 2017): Roar Ulvesatd viser til Trude Haviks doktorgrad om skolevegring og hennes oppsummeringen av en rekke risikofaktorer som kan ligge til grunn for skolevegring.

  Les hele saken hos Agenda Magasin

 • – Voksne må ikke forstyrre barn som leker

  NRK (14. mars 2017): – Lek er livet for barn. Det er lek som driver dem, det er der de finner glede og stimulering, sier Ingunn Størksen, som er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

  Les hele saken hos NRK

 • Barndom: Hegn om leken

  Dagbladet (14. mars 2017): Innlegg av Mari Pettersvold og Solveig Østrem, som er positive til Margreth Olins film "Barndom" og kritiske til førskoleopplegget i Agderprosjektet.

  Les hele innlegget hos Dagbladet

 • Derfor dropper elevene ut Ensomhet, mangel på venner og dårlig forhold til lærere

  Bergens Tidende (13. mars 2017): Ensomhet, mangel på venner og dårlig forhold til lærere påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen, skriver universitetslektor Erik Nordgreen ved Læringsmiljøsenteret i et innlegg.

  Les hele innlegget hos Bergens Tidende