MENY

Presseklipp

Oversikt over nyhetssaker der ansatte ved Læringsmiljøsenteret har uttalt seg, og saker om senterets arbeid.

Illustrasjonsbilete aviser mobbing
 • Nye sentre for barnehageforskning

  Utdanningsforbundet (14. desember 2017): Nylig kunngjorde Norges forskningsråd at det er tildelt 50 millioner kroner til to nye sentre for barnehageforskning. Sentrene skal opprettes ved Høgskolen på Vestlandet og ved Universitetet i Stavanger.

  Les hele saken hos Utdanningsforbundet

 • Historisk satsing på barnehageforsking

  Radio Folgefonn (12. desember 2017): To nye senter ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsaman 50 millionar kroner til å forska på barnehagar. – I dag går 97 prosent av alle barn i barnehage, og det er fleire eitt- og toåringer der enn tidlegare. Samtidig veit me at mange ikkje får eit godt nok tilbod. No ser eg fram til at forskingsmiljøa skal gje oss meir kunnskap om kva som gir betre kvalitet, og som får barna til å trivast og utvikla seg, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  Les heile saka hjå Radio Folgefonn

 • Gir Oslo Høyre kjeft for testeforslag

  Barnehage.no (11. desember 2017): Oslo Høyres forslag om å kartlegge språkferdigheter og offentliggjøre resultatene møter sterk motbør. – Faglig uforsvarlig, sier professor Mari Rege, som leder Agderprosjektet sammen med professor i utviklingspsykologi Ingunn Størksen.

  Les hele saken på barnehage.no

 • 50 mill. til å forske på barnehager

  Sunnmørsposten (11. desember 2017): To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage, melder Forskningsrådet.

  Les hele saken hos Sunnmørsposten

 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  Dagens Perspektiv (11. desember 2017): To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. 

  Les hele saken hos Dagnes Perspektiv

 • Skal forske mer på barnehager

  NRK Rogaland (8. desember 2017): Universitetet i Stavanger (UiS) får 25 millioner til et nytt senter for barnehageforskning. Også Høgskulen på Vestlandet (HVL) får penger til å forske på barnehager. 

  Les saken hos NRK

 • Jubler for nytt barnehagesenter på UiS

  Stavanger Aftenblad (8. desember 2017): – Vår ambisjon er at forsknings- og utviklingsarbeidet i FILIORUM skal bidra til økt kvalitet i utdanning, forskning og praksis, og at dette skal komme barn til gode i hele landet, sier prosjektleder Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

  Les hele saken hos Aftenbladet

 • Millioner til nytt barnehagesenter på UiS

  Rogalands Avis (8. desember 2017): Universitetet i Stavanger får 25 millioner kroner til nytt senter for barnehageforskning. UiS-rektor Marit Boyesen mener nyheten har stor betydning for barnehagebarn i Norge.

  Les hele saken hos Rogalands Avis

 • 50 millioner til forskning på barnehager

  Forskning.no (8. desember 2017): Det nye barnehagesenteret FILORIUM ved UiS vil fokusere på kvalitet på alle plan i en barnehagesektor med stort mangfold. Tema for de tre arbeidsgruppene på senteret skal være: tilhørighet, kommunikasjon og lek.

  Les hele saken på forskning.no

 • 50 millioner til barnehageforskning ved to nye sentre

  Barnehage.no (8. desember 2017): To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får 25 millioner kroner hver til å forske på barnehager. 

  Les hele saken på barnehage.no

 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  Forskningsrådet (8. desember 2017): – Barnehageområdet er et relativt ungt forskningsfelt i Norge, og det har vært preget av mange små miljøer. Med denne historiske satsingen ønsker vi å få både mer og bedre forskning på barnehager, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

  Les hele saken hos Forskningsrådet

 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  Kunnskapsdepartementet (8. desember 2017): To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage. Ingunn Størksen, professor ved Læringsmiljøsenteret, har vært prosjektleder for søknaden til UiS.

  Les hele saken hos Kunnskapsdepartementet

 • To sentere får 50 mill. kr. til barnehageforskning – slik skal de bruke pengene

  Utdanningsnytt (8. desember 2017): To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Pengene deles likt mellom de to sentrene. Professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret er prosjektleder for søknaden til UiS.

  Les hele saken på utdanningsnytt.no

 • Isaksen vil ha mer forskning på barnehager

  Khrono (8. desember 2017): Det forskes for lite på barnehager, mener regjeringen, og gir 50 millioner til to nye forskningssentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger. Prosjektleder for søknaden ved UiS har vært professor Ingunn Størsken ved Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken hos Khrono

 • – Sosialt hierarki finst på alle skular. Spørsmålet er om hierarkiet står for gode verdiar

  Firda (7. desember 2017): – Det er lett å tru at 16-17-åringar tek ansvar for eit godt fellesskap, men dei vaksne må følgje godt med, seier Arne Tveit. Han er nasjonal rettleiar i Læringsmiljøprosjektet.

  Les heile saka hjå Firda

 • Er lærarnorma ein skivebom?

  Stavanger Aftenblad (4. desember 2017): Debattinnlegg av professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret, om den nye lærarnorma.<span class="author-description" "="">

  Les hele innlegget hjå Aftenbladet

 • Skole i Larvik får mobbehjelp

  NRK P1 Vestfold (4. desember 2017): Læringsmiljøet på Hedrum barneskole i Larvik er tema i avisrunden. Skolen skal nå delta i Læringsmiljøprosjektet.

  Hør hele innslaget hos NRK

 • – Når vi over flere år har elever som rapporterer at de blir mobbet, så er det bekymringsfullt

  Østlands-Posten (1. desember 2017): Skolemiljøet på Hedrum barneskole vekker bekymring. Nå har skolen, som én av to i Larvik, fått plass i Læringsmiljøprosjektet for å komme mobbingen til livs.

  Les hele saken på www.op.no

 • PPT får ikke prioritere arbeid mot mobbing

  Utdanningsnytt (1. desember 2017): – Ansatte i PP-tjenesten opplever at de er i skvis. De har fått beskjed om ikke å prioritere skolemiljøsaker, slik som mobbing, sier Christian Wendelborg. Han er seniorforsker ved senter for Samfunnsforskning ved NTNU, og har evaluert Læringsmiljøprosjektet.

  Les hele saken på utdanningsnytt.no

 • Alle på lag mot mobbing

  Ungsinn.no (29. november 2017): Ungsinn har revidert evalueringen av Zero-programmet til Læringsmiljøsenteret. Zero-programmet var en skoleomfattende innsats mot mobbing. 

  Les artikkelen og kunnskapsoppsummeringen om Zero på ungsinn.no

 • Skal arbeide med å få ned mobbetallet

  Avisen Agder (28. november 2017): Lund kommune skal delta i Læringsmiljøprosjektet. Målet er få ned mobbetallet.

  Les hele saken hos Avisen Agder

 • Evaluering av Læringsmiljøprosjektet – andre delrapport

  Utdanningsdirektoratet (27. november 2017): NTNU har levert andre delrapport i evalueringen av Læringsmiljøprosjektet.

  Les hele saken, og rapporten, hos Utdanningsdirektoratet

 • Agderprosjektet er halvveis gjennomført

  NRK P1 (22. november 2017): – Mange barnehagelærere på Agder har blitt ordentlig utfordet, men tilbakemeldingene vi har fått er at de har satt pris på utfordringen, sier prosjektleder Mari Rege i Agderprosjektet.

  Hør hele innslaget hos NRK

 • Stavanger-skolene: Én av fem jenter har skadet seg selv

  Dagsavisen/Rogalands Avis (17. november 2017): – Selvskadingen opptrer ofte ulikt blant kjønnene, jenters selvskading kan bestå av risping i huden, med alt fra binderser til barberblad og glasskår. Gutter kan eksempelvis brenne seg selv med sigarettglør, sier førsteamanuensis Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken hos Rogalands Avis

 • Mener skolen må være mer basert på forskning

  Forskning.no (18. november 2017): Under tellekanten-intervju med professor Edvin Bru, som blant annet synes at utviklingen av skolen er mer styrt av politiske meninger enn av kunnskap om hva som faktisk virker.

  Les hele intervjuet på forskning.no