MENY

Presseklipp

Oversikt over nyhetssaker der ansatte ved Læringsmiljøsenteret har uttalt seg, og saker om senterets arbeid.

Illustrasjonsbilete aviser mobbing
 • Fysisk makt mot elever: Elev hevdet lærer slo

  Oppland Arbeiderblad (13. november 2017): – I forbindelse med kommunens deltakelse i Læringsmiljøprosjektet, har «når voksne krenker barn» vært tema, sier skolesjef Ellen Kari Aalstad i Østre Toten.

  Les hele saken på oa.no

 • «Før i tiden var hvile en viktig del av barnehagehverdagen, nå er det blitt litt borte»

  Stavanger Aftenblad (12. november 2017): – Yoga kan være en fin innfallsvinkel for å redusere barns stressnivå i en hektisk barnehagehverdag. Vi vet at å frigjøre barnet for uheldig stress kan anses som et tiltak som bidrar til å fremme barns hjerneutvikling, sier Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved UiS.

  Les hele saken hos Aftenbladet

 • Barnehagene er ikke så bra som du tror

  Stavanger Aftenblad (10. november 2017): Ingunn Størksen, professor i psykologisk pedagogikk, sier det er store kvalitetsforskjeller på barnehager. Universitetslektor Cecilie Evertsen Stanghelle, mener det er på tide å styrke kvaliteten på barnehager.

  Les hele saken hos Aftenbladet

 • Slik kan foreldre vite at barnehagen er god

  Stavanger Aftenblad (9. november 2017): Både professor Ingunn Størksen og universitetslektor Cecilie Evertsen Stanghelle er intervjuet i saken om kvalitet i barnehager. Filmen "De yngste barne" er også brukt i artikkelen.

  Les hele artikkelen hos Aftenbladet

 • LEDER: Vekk med gammeldags omsorg

  Stavanger Aftenblad (9. november 2017): I lederen, som handler om en privat barnehage som står i fare for å stenges, vises det til universitetslektor Cecilie Evertsen Stanghelles forklaring om omsorg i barnehagen.

  Les hele lederen hos Aftenbladet

 • Gir helsesøstre bedre læringsmiljø i skolen?

  Forskning.no (8. november 2017): I forskningsprosjektet "Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole" skal skolen og skolehelsetjenesten samarbeide bredere og mer målrettet enn det de gjør i dag.

  Les hele saken på forskning.no

 • Foreldresamarbeid for et trygt og godt skolemiljø

  Porsgrunn kommune (6. november 2017): Kari Stamland Gusfre fra Læringsmiljøsenteret var hos Porsgrunns kommunale foreldreutvalg (PKFU) 1. novmber, og snakket om barns rett til et trygt og godt skolemiljø.

  Les hele saken hos Porsgrunn kommune

 • Slik vil barnehagene jobbe mot mobbing

  Aftenposten (5. november 2017): – Først de siste årene har forskere grepet fatt i mobbeadferd i barnehagen, sier dosent Pål Roland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning på Universitetet i Stavanger. Sammen med psykologiprofessor Ella Cosmovici Idsøe har han skrevet boken Mobbeadferd i barnehagen.

  Les hele saken hos Aftenposten

 • – De voksne har og skal ta ansvaret

  Fylkesmannen i Oppland (3. november 2017): Jurist Jon Kristian Sørmo hos Fylkesmannen, har anbefalt flere veiledere og temahefter fra Læringsmiljøsenteret som kan være nyttige for skoleeiere og skoleledere å bruke i sitt arbeid.

  Les hele saken hos Fylkesmannen i Oppland

 • – Slik ble alle elevstemmer hørt

  Romsdals Budstikke (31. oktober 2017): Gjennom undersøkelsen «Spekter» fikk Fræna videregående skole informasjon fra elevene de trolig ellers ikke ville fått.

  Les hele saken på rbnett.no

 • Lekbasert læring

  Drammen kommune (31. oktober 2017): 19 barnehager i Drammen kommune deltar i det fireårige forskningsprosjektet Lekbasert læring. Dette er et pedagogisk lekbasert opplærings program som er utviklet av førskolelærere i Agder i tett samarbeid med forskere fra Universitetet i Stavanger.

  Les hele saken på nettsidene til Drammen kommune

 • – Mindre flaut å snakke med miljøterapeuten

  NRK Rogaland (30. oktober 2017): – Det er viktig at pedagogene, lærerne, er grunnstammen. Hvis en oppjusterer med andre yrkesgrupper for å erstatte lærere, blir det nærmest en outsourcing av ansvaret for dem som virkelig står elevene nær, lærerne, og det må vi passe oss for, sier Erling Roland, professor på Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken hos NRK

 • – Alle ansatte i skolen har et ansvar for å stoppe mobbing

  Romsdals Budstikke (30. oktober 2017): PP-tjenesten på Nordmøre samarbeider med skoleeierne, Læringsmiljøsenteret og Fylkesmannen i Møre og Romsdal om skolering av ansatte i PP-tjenesten. Målet er å etablere innsatsteam som kan bistå skolene i fylket med å redusere mobbing, og fremme trivsel og læring.

  Les hele saken på rbnett.no

 • Felles fagdag for oppvekst

  Stord kommune (28. oktober 2017): Fredag 27. oktober arrangerte fagområde oppvekst felles fagdag på Stord konferansesenter i Rutle. Dosent Pål Roland frå Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger heldt inspirerande og lærerike føredrag om det å byggja gode relasjonar til borna/elevane.

  Les heile saka på hjå Stord kommune

 • – Se og stopp mobbing blant barnehagebarn

  Romsdals Budstikke (27. oktober 2017): – Mobbing skjer også i barnehagen, og allerede i denne alderen kan en identifisere barn som er i ferd med å utvikle negative mønster i samspill med andre barn, sier universitetslektor Tove Flack ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

  Les hele saken på rbnett.no

 • Rektor trakk klemmeforbud på skolen

  NRK Rogaland (24. oktober 2017): Førsteamanuensis Grete Sørensen Vaaland ved Læringsmiljøsenteret er intervjuet i saken om klemmeforbud på Øygard ungdomsskole.

  Se hele innslaget hos NRK

 • Barnehagekonferansen RESPEKT!

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal (24. oktober 2017): – Med barnehagekonferansen RESPEKT! skal vi bidra til å løfte kvaliteten i alle dei 294 barnehagane i fylket, seier fagkoordinator hos fylkesmannen, Maren Ørjasæter Aaland. Dosent Pål Roland og universitetslektor Tove Flack frå Læringsmiljøsenteret skal halde foredrag på konferansen.

  Les heile saka hjå fylkesmannen 

 • Slik forebygger Karmøy-skolene mobbing

  Haugalandnytt (17. oktober 2017): På Vedavågen skole har det i løpet av de siste årene, blitt lagt ned mye forebyggende arbeid mot mobbing. De er nå inne i sitt andre år med Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoret. 

  Les hele saken på hnytt.no

 • – Vi er rollemodeller for barna våre

  Haugalandnytt (17. oktober 2017): – Å forebygge mobbing, er noe vi i Karmøy skal være gode på. Flere andre kommuner i landet ser på måten vi håndterer dette på, hvordan vi har etablert skolenes innsatsteam i vår kommune, og Læringsmiljøsenteret anbefaler vår modell videre, forteller skolesjef Gyda Auestad. 

  Les hele saken på hnytt.no

 • Askøy har fått egen antimobbedag

  Askøyværingen (17. oktober 2017): 17. oktober er blitt offisiell antimobbedag på Askøy og dagen skal markeres hvert år. Kommunestyret ber også rådmannen om å opprette en stillingen som skal jobbe mot både barnehage, skole og frivilligheten for å styrke effekten av Læringsmiljøprosjektet.

  Les hele saken hos Asklyværingen

 • Forskere informerer om flyktningbarns traumer

  Utrop.no (12. oktober 2017): Heftet "Flyktningkompetent barnehage", som er laget av ansatte ved Læringsmiljøsenteret, skal gjøre barnehageansatte rustet til å møte flyktningbarn og gi dem en bedre forståelse av hvordan man oppdager at et barn er traumatisert. 

  Les hele saken på utrop.no

 • Regjeringen fjerner nasjonale UiS-sentre fra statsbudsjettet

  Stavanger Aftenblad (11. oktober 2017): Planen er at ti nasjonale sentre for grunnopplæringen og barnehager skal overføres respektive institusjoner som i dag har en vertskapsrolle. Ansvaret overføres 1. januar 2018. Flere detaljer ventes i statsbudsjettet. I saken er bl.a. senterleder Tarja Tikkanen og dekan Elaine Munthe intervjuet.

  Les hele saken hos Aftenbaldet

 • Forsker vil ha stressmestring inn i skolen

  Stavanger Aftenblad (10. oktober 2017): – Vi må få inn stressmestring i skolen, gjerne gjennom et eget fag om psykisk helse. Det er viktig at vi lærer opp elevene i sosial og emosjonell kompetanse, ikke bare i det faglige, sier Kjersti Balle Tharaldsen, postdoktor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

  Les hele saken hos Aftenbladet

 • Forebygging av traumer i barnehagen

  NRK P1, Her og nå (10. oktober 2017): Ansatte ved Læringsmiljøsenteret har laget Pedlex-heftet Flyktningkompetent barnehage, om hvordan ansatte i barnehagen bør møte barn med flyktningbakgrunn. Professor Hildegunn Fandrem er intervjuet av Her og nå.

  Hør hele innslaget hos NRK

 • Fylkesmannen bekymret: – Vestvågøy-skole bryter opplæringsloven

  Lofotposten (10. oktober 2017): Bøstad skole gir ikke elevene tilstrekkelig opplæring eller tilbakemelding gjennom året. Skolen har jobbet med saken i ett år, dels i dialog med fylkesmannen og har også et samarbeid med Læringsmiljøsenteret.

  Les hele saken hos Lofotposten