MENY

Undervisning

Læringsmiljøsenteret er en del av Universitetet i Stavanger og bidrar med undervisning på barnehagelærerutdanningen, på mastergradstudiet i utdanningsvitenskap – spesialpedagogikk, på et delemne på masternivå om mobbing og på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap.

Barnehage (bachelor)

Læringsmiljøsenteret underviser på barnehagelærerutdanningen (bachelornivå), på heltid og deltid. Emnene er relasjonskompetanse, samspill og samspillsvansker, barn i sorg og krise, sosial mestring, de minste i barnehagen og tidlig innsats.

Mobbing (masteremne)

Det nettbasert emnet om mobbing er frittstående, men kan for masterstudenter i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk tas i stedet for emne MUT205. 

Utdanningsvitskap (master)

Mastergradstudiet i utdanningsvitenskap – spesialpedagogikk, skal gi studentene innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i studiets fordypningsområde. Læringsmiljøsenteret har ansvar for undervisning i emnene som omhandler emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge, og utagerende vansker. Senteret underviser også i emnene innovasjon og forskingsmetode.

Mastergradstudenter som ønsker å skrive masteroppgave om sosiale og emosjonelle vansker, vil få veiledning av ansatte ved senteret. Mastergradstudiet i spesialpedagogikk kvalifiserer for ulike typer av spesialpedagogisk arbeid, og for opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Utdanningsvitskap (doktorgrad)

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap har som mål at kandidaten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid og ferdigstille en vitskapelig avhandling av høy kvalitet. Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde som omfattar forskning om læring, undervisning og danning innenfor ulike samfunnsinstitusjoner.

I ph.d–programmet i utdanningsvitskap bidrar Læringsmiljøsenteret med undervisning i kurs innen innovasjon og sosiale og emosjonelle vansker.

UiS logo