MENY

Film om implementering

I denne filmen forklarer dosent Pål Roland Fixsens implementeringsmodell.

Trykk her for å åpne filen i full skjerm.

Implementering, prosessen hvor teorier, aktiviteter og strukturer blir tilpasset, konkretisert og innført i praksisfeltet, er sentralt i CIESL-prosjektet. 

Temaet implementering har de siste årene fått mer oppmerksomhet. I denne filmen forklarer dosent Pål Roland et perspektiv på implementering.

Mer om implementering:

UiS logo