MENY

Ny bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret er en av redaktørene for en ny bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling.

Forsiden på bøkene De to første bøkene i serien kom ut i høst, mens de to siste kommer i første kvartal av 2017.

Bokserien retter seg mot studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosiale arbeid og sosiologi. Den vil også være interessant for studenter som tar videreutdanning og forskere innen samme fagområder. Andre som vil kunne ha nytte av boka er ansatte innen barnevern, PPT, barne- og ungdomspsykiatri, skoleledere og lærere.

Serie på fire bøker

Totalt fire bøker inngår i serien. Den første boka, Inkludering og utvikling – forebyggende intervensjoner i barnehage og skole, ble utgitt i oktober. Boka tar for seg systematisk arbeid for å forebygge negativ psykososial utvikling, og for å utvikle gode læringsmiljø i barnehager og på skoler.

Risiko, intervensjon og evidens er bok nummer to, og kom ut i desember. Denne boka plasserer intervensjons- og evidensbasert tenkning i en vitenskapelig sammenheng – og setter den så inn i en samfunnsmessig sammenheng.

De to neste bøkene blir utgitt i løpet av første kvartal i 2017.


Redaktørene bak bokserien er:

  • Sigrun K. Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger.
  • Helene Eng, universitetslektor ved RKBU Nord, Universitet i Tromsø, og redaksjonssjef for det elektroniske tidsskriftet Ungsinn
  • Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO). Han er også knyttet til Atferdssenteret ved UiO.
  • John Kjøbli, forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

 

UiS logo