MENY

Barns trivsel – voksnes ansvar

Læringsmiljøprosjektet – barnehage er et pilotprosjekt. Målet med piloten er at norske barnehager skal øke sin kompetanse, forebygge og håndtere mobbing.

Glad gutt på dumpehuske. Glad voksen ved siden av.

Arbeid med læringsmiljø og mobbing har vært et viktig tema i skolen i en årrekke. Etter hvert har man sett at arbeidet med det psykososiale miljøet også må omfatte barnehager.

2016 var satt av til arbeidet med å utvikle Læringsmiljøprosjektet – barnehage. Pilotprosjektet gjennomføres i 2017-18. I løpet av fire semestere skal deltakerne gjennom samlinger og veiledning øke sin kompetanse og bli enda bedre til å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing.  

Fire kommuner er valgt ut til å delta i pilotprosjektet.

Les mer om bakgrunnen for pilotprosjektet her.

UiS logo