MENY

Være Sammen - Tidlig innsats

Være Sammen er et utviklingsprosjekt for barnehager. Være Sammen handler om kvalitetsheving og utvikling av barnehager.

Være Sammen et samarbeid mellom:

  • Fylkesmannen i Vest Agder
  • Stiftelsen Være sammen
  • Læringsmiljøsenteret (UiS)
  • UiA

Prosjektet har også mottatt støtte til arbeidet fra Kunnskapsdepartementet i utprøvingsperioden.

Grunntemaene i Være sammen er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd.

Barnehagene vil få kompetanseheving i hele personalet i løpet av en ettårsperiode. Det er egne prosjektgrupper som driver arbeidet ved hver barnehage. Disse blir fulgt opp av eksterne veiledere som har gjennomført et eget veilederprogram som er utviklet ved senter for Atferdsforskning.

Det er utviklet et omfattende materiell i Være sammen. Dette materiellet er todelt: Nettside og 4 bøker som er beregnet på utdanningen av de voksne og en pakke som henvender seg til barn.

UiS logo