MENY

Være sammen – veilederutdanningen

Humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger har godkjent ny fagplan for veilederutdanningen som gir deltakerne 10 studiepoeng. Kurset tilbys til deltakere som er i gang med opplæringen i Være sammen.

Kursdeltakere som har gjennomført fire kursdager på veilederutdanningen, kan ta 10 studiepoeng. 

 1. Påmelding via e-post til laringsmiljosenteret@uis.no senest 7. juni 2017. Påmeldingen må være sendt innen to uker etter at siste kursdag er gjennomført. Påmelding må inneholde e-postadresse, navn, adresse, mobilnr. og personnummer, samt navn på barnehage.
   
 2. Påmeldingen er bindene, og man er forpliktet til å betale deltakeravgift med mindre man har meldt seg av innen påmeldingsfristen 7. juni 2017.
   
 3. Faktura vil bli tilsendt, og deltakeravgiften er 2000,- kroner. Faktura sendes ut i etterkant av påmeldingsfristen. Dersom faktura skal betales av arbeidsgiver, må dette oppgis ved påmelding.
  Det skal ikke betales studentavgift i tillegg, selv om dere får beskjed om det på Studentweb. 
   
 4. Det er en gruppeoppgave som skal utgjøre 15 sider. Gruppene skal bestå av minimum 2 personer og maksimum 5 personer. Det er også mulig å skrive individuelt, da er sideantallet 10.
   
 5. Tidsfrist for levering er to måneder etter påmelding (2 og en halv måned etter siste kursdag). Oppgaven sendes til laringsmiljosenteret@uis.no senest 28. august 2017. Husk navn, adresse til alle deltakerne, e-postadresser og barnehagenavn.
   
 6. Utsettelse av oppgave krever legeerklæring.
   
 7. Oppgaven har følgende struktur:
  a. Skriftstørrelse 12, Times New Roman, linjeavstand 1,5.
  b. Innledning til temaet ca. 1 side.
  c. Lag et case og en problemstilling (et spørsmål) dere ønsker å besvare. 2–3 sider.
  d. Beskriv teori som kan belyse casebeskrivelsen. 4–5 sider. Her kan dere trekke inn flere temaer som inngår i kjernekomponentene i Være Sammen (for eksempel autoritative voksne, kommunikasjonsteori, tilknytningsteori, utfordrende atferd og organisasjonsteori).
  e. Drøfting av case og teori, opp mot det dere spør om i problemstillingen. 5 sider.
  f. Referanser ut fra pensumliste. Se eget vedlegg om emnebeskrivelse. Der står pensumlisten.
   
 8. Praksis: Før innlevering av oppgaven skal hver veileder hospitere en dag i en annen barnehage. Styrer og ansatt skal sammen finne en aktuell barnehage for hospitering. Dere skal skrive en sides logg med bakgrunn i praksisdagen, hvor dere oppsummerer besøket og hva som er gjort. Styrer/ ped.leder i barnehagen som det hospiteres i godkjenner loggen. Styrer eller ped.leder sender godkjenning av logg og hospitering på e-post til laringsmiljosenteret@uis.no. Selve loggen skal ikke sendes.
   
 9. Når eksamensresultatet foreligger kan du gå inn på denne lenken for å se resultatet. Eksamensresultatet vil også bli sendt pr. post.

 

Kontaktinformasjon


Last ned emnebeskrivelse for veilederutdanningen (pdf)

Last ned pensumliste for veilederutdanningen (pdf)

UiS logo