MENY

LP-modellen

LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærarane samarbeider i lærargrupper og alle lærarane ved skulen deltar. Over 300 skular over heile landet har sidan 2002 arbeida systematisk med læringsmiljøet gjennom LP-modellen.

En lærer og tre elever jobber med en anatomisk modell av menneskekroppen

Foto: Scanpix

 

LP står for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse.

Modellen omfattar:

  • analyse og refleksjon i et systemperspektiv
  • tiltaksutvikling
  • evaluering

Hensikta er å skape læringsmiljø som gir gode vilkår for sosial og skulefagleg læring uavhengig av elevenes føresetnadar.

Kommunar inngår ein treårig kontrakt på vegne av fleire skuler.

Læringsmiljøsenteret er hovudansvarleg for implementeringa, med PPT som viktig samarbeidspartner.

Du kan bruke lista under til å gå direkte til dei viktigast tema:

Les òg innovasjonsheftet Hvordan drive utviklingsarbeidet med LP-modellen (pdf).

Vi har størst erfaring frå implementering i grunnskulen, men vi held på med eit pilotprosjekt i barnehagar og har òg gjennomført eit pilotprosjekt i vidaregåande skule.

UiS logo