MENY

LP-modellen

LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Lærarane samarbeider i lærargrupper og alle lærarane ved skulen deltar. Over 300 skular over heile landet har sidan 2002 arbeida systematisk med læringsmiljøet gjennom LP-modellen.

En lærer og tre elever jobber med en anatomisk modell av menneskekroppen

Foto: Scanpix

 

LP står for Læringsmiljø og Pedagogisk analyse.

Modellen omfattar:

 • analyse og refleksjon i et systemperspektiv
 • tiltaksutvikling
 • evaluering

Hensikta er å skape læringsmiljø som gir gode vilkår for sosial og skulefagleg læring uavhengig av elevenes føresetnadar.

Kommunar inngår ein treårig kontrakt på vegne av fleire skuler.

Læringsmiljøsenteret er hovudansvarleg for implementeringa, med PPT som viktig samarbeidspartner.

Du kan bruke lista under til å gå direkte til dei viktigast tema:

Les òg innovasjonsheftet Hvordan drive utviklingsarbeidet med LP-modellen (pdf).

Vi har størst erfaring frå implementering i grunnskulen, men vi held på med eit pilotprosjekt i barnehagar og har òg gjennomført eit pilotprosjekt i vidaregåande skule.

UiS logo
Logo for LP-modellen

SePU overtar LP

Fra våren 2016 er all ny implementering av LP-modellen overdratt til SePU ved Høgskolen i Hedmark.Vi ber interesserte kommuner og skoler om å henvende seg dit.

Læringsmiljøsenteret følger opp de skoler og kommuner som allerede har gjort avtale med oss. Nettsidene våre vil fortsatt være tilgjengelige som en ressursbank for skoler i implementerings- og institusjonaliseringsfasen.

Fakta om LP-modellen

 • LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse, og er ein strategi for å jobbe med læringsmiljøet på skulen.
 • LP-modellen inkluderer opplæring og rettleiing frå Læringsmiljøsenteret sine rådgivarar i tre år.
 • Heile det pedagogiske personalet, inklusiv assistentar, tar aktivt del i utviklinga.
 • LP-modellen gir opplæring i å tenke nytt om kjente problem.
 • LP-modellen bruker forskingsbasert kunnskap om kva som verkar.
 • PPT er ein sentral samarbeidspartner og støttespelar i LP-modellen.
 • Eit eksternt forskingsmiljø dokumenterer resultata av implementeringa.
 • Sidan starten i 2002 har over 300 norske skular brukt strategiane i LP-modellen for å utvikle skulekultur og læringsmiljø.