MENY

Hefter og veiledere om klasseledelse

 • Bilde av lærer som hjelper elev i klasserommet.

  Differensierte klasserom

  Å lede og differensiere læringsaktiviteter betyr å legge til rette for mestring hos alle elever, inkludert de som har stort læringspotensial.

 • Framside Respektheftet Emosjonelle vansker

  Emosjonelle vansker

  Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Heftet peker på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. 

 • Framside på Respektheftet Problematferd.

  Problematferd i skolen

  Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats.
   

 • Framsiden på veilederen om evnerike.

  Evnerike i Bærumskolen

  Bærum kommune har laget en digital ressursperm kalt Evnerike barn og unge i Bærumsskolen. Her kan du blant annet lese om identifisering av disse elevene, opplæringsbehov og faglige utfordringer.

 • Framsida heftet Klasseledelse og atferdsvansker

  Klasseledelse og atferdsvansker

  God klasseledelse er nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing. Heftet tar for seg klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing.

 • Jente som ser på mobiltelefonen i en trappeoppgang.

  Lærerveiledning (Zero)

  Lærerveiledningen er ment som en hjelp til lærere og andre voksne som arbeider med mobbing i skolen. Lærerveiledningen sier noe om hva mobbing er og hva som kan gjøres gjennom bruk av konkrete eksempler og beskrivelser av tiltak.