MENY
 • Framside på masteroppgaven.

  PPT-ansattes oppfatninger av konsekvenser av mobbing og tilrettelegging i skolen

  Temaet for masteroppgaven til Gerd-Torill Hegre Berg er tilrettelegging i skolen for elever som har vært utsatt for mobbing, og har til hensikt å få frem ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste sine egne oppfatninger og meninger om konsekvenser av mobbing og tilrettelegging i skolen i forhold til dette.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Mobbefilmens effekt på tilskuerne

  Mellom 85 og 90 prosent av elever har vært tilskuer til mobbing, og i denne oppgaven bruker Kjetil Johannes Helland mobbefilmen "Ludde" for å undersøke om filmen påvirker holdningene til de som ikke deltar aktivt i selve mobbingen. 

 • Omslag til Irene Husvegs masteroppgave

  Norske skoler beskytter ikke elevene mot mobbing

  I denne masteroppgaven viser Irene Husveg at en av grunnene til at norske skoler ikke klarer å få slutt på mobbingen er at den gjemmer seg bak sine egne definisjoner på hva mobbing er.