MENY

Spekter er lansert

Den digitale versjonen av det ikke-anonyme spørreskjemaet Spekter er nå tilgjengelig.

Innloggingsiden til Spekter

Hva er Spekter?

Spekter er et ikke-anonymt digitalt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Undersøkelsen passer elever fra 3./4. klasse på barneskolen til og med videregående skole. 

Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, med forskningsbaserte spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland

Hvorfor bruke Spekter?

Skolen er ansvarlig for å hente inn informasjon om elevenes læringsmiljø (opplæringsloven kapittel 9A), Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet. Kartleggingsverktøyet kan også brukes for å avdekke forhold knyttet til læringsmiljøet ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing.

Ved å ta i bruk Spekter får lærer/skolen mange opplysninger om både mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon for forstå en mobbesak og gjennomføre tiltak.

Spekter kan brukes som en ikke-anonym digital elevsamtale som elever eller foresatte ikke kan be om fritak fra. Det er også et varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. I tillegg er Spekter nyttig for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen. Informasjonen kan gi en pekepinn på om iverksatte rutiner og tiltak har hatt effekt.

Spekter har en tilleggsmodul som kan avdekke om elever blir krenket av voksne på skolen. 

Spekter er lett å gjennomføre og er på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Resultatene vises som sosiogram, tabell eller fritekst.

Hvordan bestille tilgang til Spekter?

Skoler, kommuner og fylkeskommuner kan bestille abonnement på Spekter. Send en e-post til spekter@uis.no.
Opplysningene vi trenger er:

  • Navn på skole/kommune/fylkeskommune
  • Fakturaadresse
  • Fakturareferanse
  • Navn på bestiller
  • Organisasjonsnummer
  • Elevtall pr. skole

Bestiller vil så motta kontrakt, og databehandleravtale (hvis kommunen ikke allerede har signert avtalen). Når vi mottar signert kontrakt, og evt. databehandleravtale, vil skolen få tilgang til Spekter.

Abonnementet varer i 1 år, og fornyes automatisk hvis det ikke sies opp.

Har du spørsmål om Spekter, ta kontakt på spekter@uis.no eller ring Læringsmiljøsenteret på tlf. 51 83 29 00.

 

Relatert