MENY

Senterets arbeid med skoleutvikling og ledelse

Læringsmiljøsenteret har flere prosjekt og program som handler om skoleutvikling og ledelse.

UiS logo
 • CIESL (klasseleiing - teori til praksis)

  CIESL-prosjektet vil utvikle kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasserommet gjennom deltaking i ein intervensjon med fokus på klasseleiing.

 • Læringsmiljøprosjektet

  I Læringsmiljøprosjektet får skoler veiledning i fire semestre innenfor temaene skoleutvikling, mobbing og klasseledelse.

 • Respekt

  Respekt er eit skuleutviklingsprogram som kan hjelpe skular med å utvikle det faglige og psykososiale læringsmiljøet og redusere uønskt åtferd.

 • LP-modellen

  Gjennom LP-modellen arbeider skolene systematisk over et 3-årsperiode med å utvikle et godt læringsmiljø for hele skolen.