MENY

Skolekultur

Alt utviklingsarbeid i skolen må ha som utgangspunkt at alle elever skal ha et høyest mulig læringsutbytte personlig, sosialt og skolefaglig.

Lærer og elev med blikkontakt

Foto: Morten Brun

For å få til dette må lærere og skoleledere samarbeide om egen og elevenes læring. Lærernes kjernevirksomhet er undervisning og læring, noe som betinger at lærere må utvikle sin pedagogiske praksis og utvikle ny kunnskap i fellesskap. Dette innebærer at skolen må utvikle en kultur for kontinuerlig utvikling og læring hos alle ansatte.

Her kan du lese mer om:

UiS logo