Les artikkel

Skole

Alle elever har rett til et godt og trygt læringsmiljø, der de kan trives og utvikle seg både faglig og sosialt. De må møte kompetente skoleansatte som i tillegg til det faglige, sikrer at de har et godt læringsmiljø og bidrar til å bygge gode relasjoner i klassen.

Skolebarn som løper mot klasserommet. Foto: iStock.

På Læringsmiljøsenterets skolesider finner du kvalitetssikrede og forskningsbaserte ressurser. Sidene er delt inn etter tema: mobbing, klasseledelse, psykisk helse, mangfold og inkludering, skole-hjem-samarbeid og organisasjonsutvikling.

Gå videre til våre temasider om skolen

Snarveier

Blogg

Nyheter

Les artikkel

Barnehage

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt i barnehagen. De skal bli møtt av voksne som har solid kunnskap om hva de trenger for å ha det godt her og nå. De voksne må også vite hva det er viktig å legge vekt på for at barna skal stå best mulig rustet til å møte tiden etter barnehagen.

En barnehage ansatt som er omringet av seks barn som holder om henne. Foto: iStock.

Læringsmiljøsenterets barnehagesider byr på kvalitetssikrede og forskningsbaserte ressurser. De er delt inn i følgende tema: omsorg, lek og læring, mobbing, psykisk helse, mangfold og inkludering, barnehage-hjem-samarbeid og organisasjonsutvikling.

Gå videre til våre temasider om barnehagen

Snarveier

Blogg

Nyheter

Les artikkel

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Læringsmiljøsenteret er nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Vi jobber med forsknings-, utviklings- og kompetansehevende prosjekter. I tillegg har vi oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Fem personer sitter rundt et bord og samarbeider. Bildet er tatt ovenfra. Foto: iStock.

Våre pågående prosjekter er knyttet til mobbing, klasseledelse, psykisk helse, læringsmiljø, lekbasert læring og organisasjonsutvikling. På disse sidene kan du også få oversikt over doktorgradsprosjekter og over noen av våre avsluttede prosjekter.

Les mer om våre forsknings- og utviklingsprosjekter

Snarveier

Blogg

Nyheter