Blogg

  • Gode råd om å øke elevenes engasjement

    Blogginnlegg av  Kirsti Tveitereid  |  15.03.2018

    Det er så fint å få en liste med korte greie råd sier mange, men kanskje blir gode råd fortsatt bare gode råd, satt opp på en plakat, eller i en powerpoint?

  • Mobbing og krenkelser er et samfunnsproblem

    Blogginnlegg av  Elin Nesvoll Vangsnes    |  27.02.2018

    Det er mye snakk om skolens plikt til å stoppe mobbing. Det er riktig og viktig, men mobbing er ikke bare et problem i skolen. Det er et samfunnsproblem.