Blogg

  • Stemmer det at voksne krenker elever?

    Blogginnlegg av  Kari Stamland Gusfre  |  10.09.2018

    Hver dag strømmer tusenvis av elever, lærere og andre voksne til sin felles arbeidsplass på skolen. Gjennom en dag, en uke, et skoleår er det svært mange møter mellom voksne og barn. Det virker nærmest utenkelig at barn og unge kan bli krenket, trakassert eller mobbet av noen som jobber på skolen. Det er jo de som skal passe på dem.

  • God gruppeledelse = trygt læringsmiljø

    Blogginnlegg av  Ellen Elvethon  |  17.08.2018

    Som spesialpedagog i barnehage gjennom flere år har jeg erfart at det er av stor betydning med god kvalitet på gruppeledelse.