MENY

Tidlig innsats for stille barn

Noen barn er stille og tar liten plass, de innordner seg regler og er lite synlige. I denne studien undersøker Thorsen hvordan pedagogiske ledere kan fange opp eventuelle innagerende og språklige vansker blant stille barn, og hvordan det kan tilrettelegges for å inkludere dem i lek og samspill.