MENY

Små barn og samlivsbrudd

I denne oppgaven ser Hanne Skjelten Tveit nærmere familieterapeuters erfaringer med symptomer og tiltak blant barn som opplever samlivsbrudd, for å se om kunnskapen har overføringsverdi til barnehagen.