MENY

Små barn og samlivsbrudd: en kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen

I denne masteroppgaven har Marit Wee Hansen beskrevet aktive tiltak i barnehagen for barn som har opplevd samlivsbrudd, samt belyst informantenes erfaringer med tiltaket og sammenliknet de norske tiltakene med det internasjonale programmet CODIP.