MENY

Små barn som opplever samlivsbrudd

Hvordan går det med de minste barna når mor og far skiller lag. Vi undersøkte typiske reaksjoner og hva barnehagen kan gjøre.

Illustrasjonsfoto: To barn i sandkassen.

studerte reaksjoner og opplevelser hos små barn som opplever samlivsbrudd. Studiene inkluderte både barn, foreldre, barnehageansatte og familieterapeuter som informanter. 

Ensomhet, sinne, glede og tristhet

I barnestudien kom det frem noen hovedmønster og mange individuelle opplevelser. Barna fikk her lov til å uttrykke sine erfaringer og opplevelser etter samlivsbrudd ved å bruke et spesielt designet sett med kort. Kortsorteringene til barna ble analysert ved at vi så etter lignende mønster blant barna.

Ett hovedmønster blant disse barna var at de uttrykte en blanding av ensomhet, sinne, glede og triste følelser. Videre var det noen av barna som hadde opplevd foreldrebrudd som var mest opptatt av at foreldrene var lei seg, og de uttrykte også at de var lei seg selv. Disse barna så ut til å være svært knyttet til foreldrene sine.

Det var også noen av barna i samlivsbrudd-gruppen som syns de hadde det helt fint og som mest av alt uttrykte glede og trivsel. Det var også noen barn som hadde opplevd samlivsbrudd som ikke havnet på noe hovedmønster, men som uttrykte svært individuelle opplevelser etter samlivsbrudd.

De voksne (ansatte i barnehager, foreldre og familieterapeuter) var også opptatt av at barns reaksjoner etter samlivsbrudd kunne variere. Mange mente at alvorlighetsgraden av barns reaksjoner og symptomer varierte med den måten foreldrene klarte å takle samlivsbruddet på.

Flere informanter var opptatt av at barnehagen noen ganger ikke fikk informasjon fra hjemmet om samlivsbrudd, og de mente at denne informasjonen trengte de for å kunne gjøre en god jobb i en krevende situasjon for barna.

Hva kan barnehager gjøre?

Barna i barnehagen som opplever samlivsbrudd varierer mye i alder og utvikling. Derfor er det viktig at de ansatte har en basiskunnskap som de kan anvende på en fleksibel måte i møtet med hvert enkelte barn og dens familie.

Læringsmiljøsenteret har utviklet et barnehagemateriell som fokuserer på barn og samlivsbrudd. 
Materiellet heter Ett barn – to hjem og det bygger på forskning i BAMBI-prosjektet. Materiellpakken består av:

  • bildeboka «Koalabjørnens hemmelighet»
  • veileder for barnehageansatte
  • 12 følelseskort for barn
  • 20 foreldrefoldere

«Koalabjørnens hemmelighet» er skrevet for barn i barnehagealder som nylig har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Den kan også brukes mer allment, for eksempel i samlingsstund i barnehagen. Fortellingen kan hjelpe alle barn til å forstå hva et samlivsbrudd kan innebære, og godta ulike familieformer. Boka inneholder metaforer om uløselige bånd mellom barnet og foreldrene, og hjelper barnet med å se muligheten for en fortsatt trygg og god fremtid.

Følelseskortene kan brukes i samtaler med barn. Det er laget et system for at barn kan sortere de kortene de syns ligner på sin egen situasjon på den ene siden, mens kortene som ikke ligner på deres situasjon legges på den andre siden. Dette kan åpne opp for samtaler, men noen barn klarer ikke (enten pga av deres utviklingsnivå eller på grunn av den emosjonelle smerten) å uttrykke noe mer. Dette må voksne alltid respektere.

Veilederen til de ansatte oppmuntrer blant annet til at de voksne rundt barnet blir enig om aldersadekvat informasjon som de skal gi til barnet, blant annet om samværsordninger. Dette kan bidra til større trygghet for barnet, siden deres livsverden blir mer forutsigbar. Videre oppmuntres det til å hjelpe barnet med å sette ord på sine følelser og opplevelser ved bruk av ulikt materiell.

Ta tiden til hjelp

Det er viktig at ansatte alltid følger barnets tempo når det gjelder å bearbeide livshendelser og ikke påtvinger barnet samtaler barnet ikke er klar for. Barnehagens omsorg og omtanke til barnet i denne turbulente tiden er helt avgjørende for å støtte barnet.

Foreldrefolderen oppmuntrer foreldre til å ha fokus på barnet i en vanskelig tid. Samarbeid med barnehagen er avgjørende. Det å unngå konflikter og krangling om klær og utstyr er viktig, på samme måte som det er helt avgjørende å holde avtaler som er inngått om ulike hentedager. Foreldre oppmuntres også til å la barna få bearbeide sine opplevelser sammen med trygge voksne.


Tekst: professor Ingunn Størksen
 

Nedlastbare artikler om temaet samlivsbrudd