MENY

Reaktiv aggresjonsproblematikk i barnehagen

I sin masteroppgave ser June Sommerbakk nærmere på hvordan pedagoger i barnehagen håndterer barn som viser reaktiv aggresjonsproblematikk.