MENY

Ett barn – to hjem

Læringsmiljøsenteret har utviklet et barnehagemateriell som handler om barn og samlivsbrudd. Materiellet heter "Ett barn – to hjem" og det bygger på forskning fra Bambi-prosjektet.

Barn i barnehagen som opplever samlivsbrudd varierer i både alder og utvikling. Derfor er det viktig at de ansatte har en basiskunnskap som de kan bruke fleksibelt i møte med det enkelte barn og dets familie.

Læringsmiljøsenteret har utviklet et barnehagemateriell som fokuserer på barn og samlivsbrudd. Den bygger på forskning av professor Ingunn Størksen og består av:

  • Bildeboka Koalabjørnens hemmelighet
  • Veileder for barnehageansatte
  • 12 følelseskort for barn
  • 20 foreldrefoldere

Koalabjørnens hemmelighet

Koalabjørnens hemmelighet er skrevet for barn i barnehagealder som nylig har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Den kan også brukes mer allment, for eksempel i samlingsstund i barnehagen. Fortellingen kan hjelpe alle barn til å forstå hva et samlivsbrudd kan innebære, og godta ulike familieformer. Boka inneholder metaforer om uløselige bånd mellom barnet og foreldrene, og hjelper barnet med å se muligheten for en fortsatt trygg og god fremtid. 

I boka møter vi Sigrid på seks år. Hun opplever at mamma og pappa flytter fra hverandre, og at pappa får en ny familie. Sigrid er både sint og lei seg, og synes det er vanskelig både i barnehagen og hjemme. Farfar gir henne en koalabjørn og forteller at koalabjørnen og ungen på ryggen er en familie som alltid vil høre sammen – akkurat som Sigrid og hennes egen familie.

Veileder til ansatte

Veilederen til de ansatte presenterer viktige forskningsfunn om små barn og samlivsbrudd, og er skrevet for å gi kunnskap og praktiske råd om hvordan ansatte i barnehagen kan støtte og hjelpe barn som opplever skilsmisse.

Veilederen oppmuntrer blant annet til at de voksne rundt barnet blir enig om aldersadekvat informasjon som de skal gi til barnet, blant annet om samværsordninger. Dette kan bidra til større trygghet for barnet, siden deres livsverden blir mer forutsigbar. Videre oppmuntres det til å hjelpe barnet med å sette ord på sine følelser og opplevelser ved bruk av ulikt materiell.

Følelseskort kan hjelpe barn til å sette ord på følelser

Følelseskortene kan brukes i individuelle samtaler med barn. Det er laget et system for at barn kan sortere de kortene de syns ligner på sin egen situasjon på den ene siden, mens kortene som ikke ligner på deres situasjon legges på den andre siden.

Dette kan åpne opp for samtaler, men noen barn klarer ikke (enten pga av deres utviklingsnivå eller på grunn av den emosjonelle smerten) å uttrykke noe mer. Dette må voksne alltid respektere.

Folder til foreldre

Foreldrefolderen kan deles ut til foreldre i målgruppen, og gir informasjon om hvordan barn kan reagere ved et samlivsbrudd, og hva foreldrene kan gjøre for å støtte barna. Her oppmuntreres foreldre til å ha fokus på barnet i en vanskelig tid.

Samarbeid med barnehagen er avgjørende. Det å unngå konflikter og krangling om klær og utstyr er viktig, på samme måte som det er helt avgjørende å holde avtaler som er inngått om ulike hentedager. Foreldre oppmuntres også til å la barna få bearbeide sine opplevelser sammen med trygge voksne.

Se en videopresentasjon av materiellet

Ett barn – to hjem kan bestilles hos Pedlex