MENY

Hva gjør vi når barnas foreldre skiller lag?

Hvert år opplever cirka 15.000 barn at foreldrene flytter fra hverandre. Tidligere forskning har vist at aktiv tilstedeværelse og støtte fra voksne kan bidra til å fremme barns videre utvikling og tilpasning etter en slik endring.

Nesten 95 prosent av norske barn går i barnehage, og de ansatte vil være en stor del av barnas hverdag. Hvordan de ansatte forholder seg til familier som opplever skilsmisse vil derfor kunne ha stor innvirkning på hvordan barna takler situasjonen.

 For mange barn er barnehagen en stabil base, og de ansatte har muligheten til å skape trygghet rundt denne livsendringen om de går aktivt inn i situasjonen. For å kunne gjøre dette er det viktig med kunnskap og kompetanse på hvordan man skal snakke med små barn om emosjonelle vansker, sier psykolog Klara Øverland.

I løpet av november har hun holdt kurs for barnehageansatte om barnehagens møte med familier som opplever samlivsbrudd. Blant annet har hun gått nærmere inn på hva slags reaksjoner barn kan ha, hvilke tiltak som finnes, hvordan barnehager håndterer samlivsbrudd nå og hva som er ønskelig, og om foreldresamarbeid, tema deltakerne uttrykker de ønsker mer kunnskap om.

 Dette er et veldig aktuelt tema for oss. Det er ikke enkelt å snakke med små barn om vanskelige situasjoner, og mange ansatte føler nok samlivsbrudd er et privat tema og er redde for å gjøre ting verre for barnet ved å snakke om det, sier Synnøve Solberg ved Gosen barnehage.

Tre fulle kurs gir et signal om at det er stor interesse og et behov for økt kunnskap og kompetanse på området.

Manglende tiltak og tilfeldig oppfølging

Kurset baserer seg på funn fra forsknings- og utviklingsprosjektet BAMBI, og Øverlands avhandling Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q-methodology. Målet med prosjektet var å vinne mer kunnskap om hvordan barnehagetilbudet kan tilrettelegges for å ivareta særlige behov hos ulike barn og familier som opplever samlivsbrudd.

Resultatene viser at et samlivsbrudd kan føre til ulike atferdsmessige og emosjonelle reaksjoner hos barn. De ansatte i barnehagen registrerer disse endringene hos barnet, men vet ikke alltid hva de skal gjøre. Resultatene fra prosjektet viser også at det er behov for mer utdannelse og veiledning innenfor feltet for å kunne gi barna og foreldrene den hjelpen de har behov for.

Slik det er nå mangler barnehagene systematiske tiltak i arbeidet, og en plan for hvordan de skal arbeide med samlivsbrudd. Dette fører til usikkerhet blant de ansatte og mange vet ikke hvordan de skal håndtere situasjonen.

 Når barnehageansatte er usikre på hvordan de skal møte familier som opplever skilsmisse kan dette resultere i at de trekker seg unna og lar være å gjøre noe. Dette vil i de verste tilfeller gjøre vondt verre, bemerker Øverland.

Professor Ingunn Størksen ved LÆringsmiljøsenteret har i et intervju med Univers forklart at når man velger å ikke gjøre noe, så vil man samtidig sende ut signaler om at barnets opplevelser og følelser ikke er viktige.

Etterlengtet veiledningsmateriell

BAMBI-prosjektet viste også at barnehageansatte savnet konkrete verktøy for å kunne hjelpe barna og foreldrene.

Som et sluttresultat av BAMBI utviklet forskerne i samarbeid med Pedlex forlag og Eyvind Skeie veiledermateriellet Ett barn – to hjem, som består av en barnebok, en kunnskapsoversikt og veileder til ansatte, følelseskort til bruk i samtaler med barn, og en foreldrefolder.

Øverland poengterer at det ikke finnes et fasitsvar på hvordan man skal møte en familie som har opplevd samlivsbrudd. Veilederpakken vil likevel gi de ansatte mulighet til å anvende flere ulike strategier for å støtte barn som opplever samlivsbrudd.

 Det er viktig å ikke overse barna, spesielt hvis de gir uttrykk for at de ønsker å snakke. Veilederpakken bidrar til å gi økt bevissthet på hvordan man skal snakke med barn om vanskelige tema som samlivsbrudd, sier Øverland.