Barnehage

På Læringsmiljøsenterets barnehagesider kan du lese om følgende temaer: omsorg, lek og læring, mobbing, psykisk helse, mangfold og inkludering, barnehage-hjem-samarbeid og organisasjonsutvikling.

Glade barn som klemmer en glad barnehageansatt. Foto: iStock.