Samarbeid mellom barnehage og hjem

Her kan du lese om barnehage-hjem-samarbeid: for eksempel foreldremøter og foreldresamtaler.

To voksne i en barnehage ser opp fra et papir. Foto: iStock