MENY

Masteroppgaver om barnehage-hjem-samarbeid

Her finner du masteroppgaver fra Universitetet i Stavanger der temaet er barnehage-hjem-samarbeid.

 • Framsiden på masteroppgaven Å være minoritetsspråklige foreldre i barnehagen.

  Å være minoritetsspråklige foreldre i barnehagen

  I denne studien anses barnehagen som første trappetrinn til det norske utdanningssystemet. Barnehagen er en inkluderingsarena, og for mange minoritetsspråklige foreldre og barn deres første møte med det norske samfunnet. Daniella Maglio er opptatt av å forstå hvordan minoritetsspråklige foreldre opplever interaksjonen med barnehagen og foreldregruppen.

 • Omslag til Caroline Ellingsens masteroppgave Familiegrupper i barnehagen.

  Familiegrupper i barnehagen – beskrivelser og erfaringer

  Caroline Ellingsen har i sin masteroppgave sett på nytteverdien av tilbudet familiegrupper, og diskuterer dette tilbudet fra ulike sider.

 • Framsiden på masteroppgaven Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd.

  Foreldresamarbeid ved samlivsbrudd

  Hanne Pedersen ser i denne oppgaven nærmere på skilte/separerte foreldres opplevelse av eget samarbeid med barnehagen i tiden rundt samlivsbruddet. Sentrale spørsmål i oppgaven er blant annet knyttet til foreldrenes opplevese av støtte, medbestemmelse og ivaretakelse av barna.