MENY

Familiegrupper i barnehagen – beskrivelser og erfaringer

Caroline Ellingsen har i sin masteroppgave sett på nytteverdien av tilbudet familiegrupper, og diskuterer dette tilbudet fra ulike sider.