MENY

Samarbeid mellom barnehage og hjem

Her kan du lese om barnehage-hjem-samarbeid: for eksempel foreldremøter og foreldresamtaler. Du kan også finne materiell du kan bruke i samarbeidet mellom barnehage og hjem.

To voksne i en barnehage ser opp fra et papir. Foto: iStock