Mangfold og inkludering i barnehagen

Her kan du lese om flerkulturelle barn, barn med flyktningbakgrunn og om sårbare barn. Dessuten kan du lese om voksenrollen. Du finner også en oversikt over bøker og annet materiell om mangfold og inkludering.

Blide barn med forskjellig etnisk bakgrunn. Foto: iStock.