MENY

Mangfold og mestring

Boka Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs er skrevet av Hildegunn Fandrem ved Læringsmiljøsenteret (2011).

Den gir kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon innebærer, og den presenterer ny forskning på området.

Bokas første del gir et historisk tilbakeblikk på migrasjon til og fra Norge. Videre presenteres viktige lover og planer for skole og barnehager i dag.

Akkulturasjon er begrepet som brukes om å forklare hele det sammensatte bildet rundt migrasjon. I bokas andre del presenteres John Berrys akkulturasjonsteori. Teorien tar for seg hvordan ulike faktorer kan være en risiko for - eller påvirke - den psykologiske og sosiokulturelle tilpasningen til personer som har migrert.

Bokas siste del beskriver viktige prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehage og skole. Betydningen av et godt samarbeid med foreldrene vektlegges.

Bokforside: Mangfold og mestring i barnehage og skole av Hildegunn Fandrem

Hildegunn Fandrems bok beskriver bl.a. viktige prinsipper for det praktiske arbeidet i barnehage og skole.