MENY

Å være minoritetsspråklige foreldre i barnehagen

I denne studien anses barnehagen som første trappetrinn til det norske utdanningssystemet. Barnehagen er en inkluderingsarena, og for mange minoritetsspråklige foreldre og barn deres første møte med det norske samfunnet. Daniella Maglio er opptatt av å forstå hvordan minoritetsspråklige foreldre opplever interaksjonen med barnehagen og foreldregruppen.