MENY

Tidlig innsats mot mobbing i barnehagen

Er barn i barnehagen i stand til å mobbe? Og hvor tidlig bør arbeid for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing starte?

Trist jente som holder på oksedyret sitt.

En del barn i barnehagealder kan vise vedvarende tendens til å utestenge, erte, sparke og slå andre barn. Kan vi kalle dette mobbing? skriver universitetslektor Tove Flack som i mange år har forsket på mobbing.

Hun opplever at forskere har blitt flinkere til å ta hensyn til barnets alder og utvikling når en forsøker å fange opp mobbeatferd blant små barn. Både videoopptak av barn og observasjoner har vist å gi verdifull informasjon og mye tyder på at førskolebarn kan gi pålitelige opplysninger om mobbing når de blir vist bilder av barna i barnehagen.

Utifra den forskningen som foreligger i dag er det derfor grunn til å tro at selv barn i barnehagen kan plage andre jevnlig verbalt og fysisk. De kan også utestenge andre barn fra lek og spre rykter om andre. Forskning viser også at barnehagebarn som har en slik begynnende mobbeatferd har økt risiko for å fortsette med denne typen atferd i barneskolen.

Voksne har ansvar for å lede barn inn på gode spor. For å veilede små barn inn i positivt samspill med andre barn trenger voksne derfor kunnskap om hvorfor barn utvikler mobbeatferd.

Tidlig forebyggende innsats mot mobbing

Professor Ingunn Størksen har også forsket på førskolebarn utvikling. Hun mener det er viktig å handle tidlig, også i forhold til mobbing.

 I kampen for å forebygge mobbing og fremme gode læringsmiljø for alle barn og unge, må vi tørre å starte tidlig. Til dette trengs et stadig fokus og arbeidet bør involvere et samarbeid mellom barnehageansatte og andre fagfolk, foreldre og barna selv, skriver Størksen i i Stavanger Aftenblad.