MENY

Bok: Mobbeatferd i barnehagen

Mobbing er skadelig – både for dem som utøver mobbeatferd, dem som blir mobbet og dem som ser på, understreker Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland, som har skrevet bok om temaet. Derfor er det viktig å starte tidlig med forebygging og tiltak.

Forskere har undersøkt mobbing i skolen i 20-30 år. Først de siste årene har det blitt oppmerksomhet rundt mobbing i barnehagen.

I den nye rammeplanen for barnehager er arbeidet mot mobbing et nytt tema. Forskning viser at de som blir mobbet kan utvikle en rekke psykiske plager, som angst og depresjon.

I alvorlige tilfeller kan de utvikle posttraumatisk stressyndrom, påpeker professor Ella Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo og dosent Pål Roland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger.

Idsøe har tidligere jobbet ved Læringsmiljøsenteret i ti år. Hele navnet på boka de har skrevet sammen er «Mobbeatferd i barnehagen: temaforståelse – forebygging – tiltak».

Forskningsbasert kunnskap

«Mobbeatferd i barnehagen» presenterer forskningsbasert kunnskap.

Fra før av eksisterer det lite litteratur om mobbing i barnehagen. Målgruppa er studenter, barnehageledere, pedagoger og andre ansatte i barnehager.

Kan få mareritt

– De som ser på mobbing kan få mareritt og andre negative opplevelser. I tillegg kan de ha dårlig samvittighet for at de ikke hjalp den som ble mobbet. De kan vise irritasjon og aggressivitet, sier Idsøe.

– Andre kan begynne å utøve mobbeatferd, de også. Et viktig poeng er at mobbing kan være smittsomt og må stoppes tidlig, fortsetter hun.

Skadelig å utøve mobbeatferd

Barn som utøver mobbeatferd kan lettere enn andre bli involvert i slåssing og forstyrrende atferd, som igjen medfører relasjonsproblemer. De kan også utvikle psykiske plager.

– De som utøver mobbeatferd kan ta atferden med seg inn i ungdoms- og voksenlivet, sier Roland.

– Gi ros til barn som inkluderer

I boka står det mye om trening i sosial kompetanse. Det forebygger mobbing. Sosial kompetansetrening dreier seg for eksempel om å lære barn om empati, samarbeid, ansvar og positiv selvhevdelse.

– Barn som inviterer andre med i leken og opptrer inkluderende bør få ros. Å løfte fram positive og inkluderende handlinger kan forebygge mobbing, sier Roland.

De ansatte i barnehagen kan bruke barnebøker om temaet til å utvikle barnas empati og forståelse for hvordan mobbeatferd påvirker andre. De kan også bruke rollespill for å illustrere mobbing.

Tiltak mot mobbing

«Mobbeatferd i barnehagen» gir eksempler på tiltak mot mobbing når det oppstår. Det er viktig at personalet i barnehagen gjennom observasjon kan skille mellom mobbing og en vanlig konflikt, påpeker Idsøe og Roland.

Dersom barn har utøvd mobbeatferd i barnehagen, bør de voksne samle de involverte til en samtale, ifølge forfatterne. Der må det komme fram at slike handlinger ikke er lov.

Så må barna så godt som mulig fortelle sin utgave av hva som har skjedd. Barn som er passive vil kanskje ikke si noe. De voksne må likevel forsøke å ta deres perspektiv.

I samarbeid med barna må de voksne prøve å etablere en prososial atferd i barnehagen og beskrive hvordan positive handlinger kan være.

 

Tekst: Ida Gudjonsson

 

Kilde

Idsøe, E. M. C. & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen: temaforståelse – forebygging – tiltak (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Forsiden til Mobbeatferd i barnehagen

Det eksisterer fra før av lite litteratur om mobbeatferd i barnehagen. Foto: Cappelen Damm Akademisk.