MENY

Læringsmiljøet i barnehagen

Temaene i heftet er: sosial kompetanse, omsorgsfulle og tydelige voksne, relasjoner, lek og læring, pilot i eget liv (selvregulering), mobbeatferd, når mamma og pappa skiller lag og klar for skolen.

Læringsmiljøet i barnehagen består av de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som påvirker barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Disse temaene kan du lese om i heftet Læringsmiljøet i barnehagen (pdf):

  • Sosial kompetanse
  • Omsorgsfulle og tydelige voksne
  • Relasjoner
  • Lek og læring
  • Pilot i eget liv (selvregulering)
  • Mobbeatferd
  • Når mamma og pappa skiller lag
  • Klar for skolen

 

Forsiden på heftet "Læringsmiljøet i barnehagen"