MENY

Hvordan håndterer de ansatte i barnehagen begynnende mobbeatferd?

Her ser Beathe Hobberstad nærmere på hvordan ansatte i barnehagen håndterer begynnende mobbeatferd. Hun har intervjuet fem pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, som blant annet ble spurt om egne erfaringer og beskrivelser rundt håndtering av begynnende mobbeatferd.