MENY

Innholdet i mobbebegrepet knyttet til barnehagen

I denne masteroopgaven tar Elisabeth Rege utgangspunkt i egne refleksjoner og tanker til uenighetene rundt å ta mobbebegrepet i bruk i en barnehagesammenheng.