MENY

Når små barn blir ertet, slått eller utestengt

Dessverre opplever også noen av de aller minste å bli ertet eller slått i barnehagen. Skjer erting, plaging eller utestengning fra leken over tid, kan det bli et stort problem.

Nærbilde av et gråtende barn Noen barn som blir utsatt for utestengelse og mobbing i barnehagen, reagerer med gråt.

Barn som blir utsatt for dette kan få psykiske ettervirkninger, for eksempel i form av tristhet og usikkert selvbilde. Enkelte barn kan reagere med å ville ta igjen, det vil si at de selv tar i bruk samme atferd som den eller de som plager.

Barnet som opplever krenkelser vil føle seg utrygg i barnehagen og vise dette overfor ansatte og foreldre, i form av atferd som gråt, uro, frustrasjon og engstelse. For foreldre vil dette være sårt og vanskelig. I slike situasjoner er det viktig at foreldre og barnehage samarbeider godt. Barnet er den svakeste parten og skal beskyttes.


Tekst: førsteamanuensis Klara Øverland