MENY

Psykiske og fysiske konsekvenser av mobbing

Forskning: Mobbing kan føre til alvorlige problemer hos barn. De psykiske skadevirkningene kan henge lenge igjen, slik som depresjon - hvor grubling og liten tro på fremtiden er fremtredende og posttraumatiske symptomer, slik som unngåelse og angst.

Gutt sitter på bakken og leser i en bok.

Psykiske konsekvenser etter mobbing er beskrevet i en artikkel om mobbing og PTSD-symptomer (Idsoe, Dyregron & Idsoe, 2014) . Når det gjelder fysiske konsekvenser viser nyere forskning at mange barn også lider av kroppslige plager etter mobbing, som får helsemessige konsekvenser på lang sikt.

I en studie ble 1420 barn, i alderen 9 til 21 år fulgt over tid, og effektene av mobbing ble undersøkt. Studien ble utført ved Duke University School of Medicine in Durham, North Carolina (Copeland, et.al.,2014).

Barna og mødrene ble intervjuet flere ganger angående mobbing og det ble foretatt blodprøver og helseundersøkelser. Nivået av C-reactive protein ble målt i blodprøvene. Dette proteinet er en markør som ofte måler kroppens betennelsesnivå (low-grade systemic inflammation) og som kan påvirkes av ulike miljømessige forhold.

Funnene viste at C-reactive protein nivå gikk opp for alle etter hvert som de ble eldre, men hos barn som var blitt mobbet ble det dokumentert et høyere nivå av betennelser. Hvilke konsekvenser har så dette for barna som blir mobbet?

Desto oftere barna hadde blitt mobbet, desto høyere ble betennelsesnivået over tid. Forskerne antar at dersom barna får betennelse i kroppen så kan det førte til kroniske betennelser, som igjen kan føre til risiko for alvorlige helseplager på sikt. Betennelsesnivået ble forsterket på grunn av mobbing og dermed kan barna bli sykere i voksen alder.

Hvilke resultater viste målingene for de som stod bak mobbingen? Studien fant at barn som mobbet, uten å bli mobbet selv, hadde færre betennelser over tid enn barn som ikke vært involvert i noe mobbing. Det reflekteres over at barna som mobbet økte sin sosiale status og fikk bedre helse over tid.

Forfatterne mener at det er viktig å ta disse funnene på alvor når man tilrettelegger tiltak. Resultatene viser at et barns rolle i mobbing kan være en risiko og en beskyttende faktor for utvikling av betennelse. For barn som blir mobbet kan resultatene bety at de får en svakere helse på sikt.

Tekst: førsteamanuensis Klara Øverland