MENY

Hvordan skal man arbeide med barn som blir mobbet eller mobber andre?

Det er viktig at barnehagen tar ansvar når små barn mobbes eller krenkes. De ansatte må arbeide systematisk for å stoppe negativ atferd.

Veiledningsbrosjyren Mobbing i barnehagen, utgitt av Barne- og familiedepartementet i 2004, gir råd angående denne problematikken. Heftet skal stimulere til refleksjon, diskusjoner, økt fokus på sosial kompetanse og mobbing. Det er utarbeidet i samarbeid med førsteamanuensis Kari Lamer ved Høgskolen i Oslo.

Les hele heftet:

Forside til heftet Mobbing i barnehagen

Les heftet Mobbing i barnehagen