MENY

De yngste i barnehagen

For små barn i barnehagen er etablering av sensitive samspill det viktigste. De trenger voksne som har kunnskap om dette og som evner å skape en trygg base for hvert enkelt barn.

Det er først når barnet opplever trygghet at det er klar til å utforske omverden på en positiv måte. Barnet er avhengig av at de voksne støtter barnets utforskning, og tar imot dem når de trenger fysisk og emosjonell nærhet. Trygghet, nærhet og sensitiv omsorg er det første steget på veien for å fremme et godt læringsmiljø for de yngste barna i barnehagen.

Det er også laget refleksjonsoppgaver til denne filmen.

 

Referanser

Abrahamsen, G. (1997). Det nødvendige samspillet. Oslo: Tano Aschehoug.

Abrahamsen, G. (2010). Vær hos meg – jeg trenger deg!: tilknytning og separasjon mellom barn og foreldre. Trondheim: Tapir akademisk forlag, cop. 2010: s. 325–346.

Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Bowlby, J. (1976). Separation: Anxiety and anger. Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American journal of Orthopsychiatry 52(4): 664.

Bowlby, R. (2007). Babies and toddlers in non-parental daycare can avoid stress and anxiety if they develop a lasting secondary attachment bond with one carer who is consistently accessible to them. Attachment & Human Development 9(4): 307–319.

Bowlby, S. R. and P. King (2011). Fifty Years of Attachment Theory : Recollections of Donald Winnicott and John Bowlby. London: Karnac Books.

Brandtzæg, I., et al. (2013). Se barnet innenfra: hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget.

Broberg, M., et al. (2014). Tilknytning i barnehagen: hva betyr trygghet for lek og læring? Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Drugli, M. B. (2014). Liten i barnehagen : forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Killén, K. (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen: samspill og tilknytning. Oslo: Kommuneforl.

Shonkoff, J. P. (2013). Driving Science-Based Innovation to Strengthen the Foundations of Lifelong Learning. Behavior, and Health, Harvard University.

Siegel, D. J. (2015). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are.Guilford Publications.

Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. The International journal of psycho-analysis ,41: 585.

Winnicott, D. W., et al. (1992). Babies and their mothers. Reading, Mass, Addison-Wesley.